Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Remisskritik mot LV-skrivningar om samtal

Läkarförbundet uttrycker stark kritik mot en preliminär version av LV:s rapport om strukturerade läkemedelssamtal på apotek. SFa tror på projektet men tycker inte att dagens slimmade arbetssituation på apoteksgolvet ger stöd för arbetsformen.

Den 15 december presenteras Läkemedelsverkets (LV) rapport om projektet strukturerade läkemedelssamtal på apotek.

En första version av rapporten har dock gått på remiss.

Läkemedelsverket drar där slutsatsen att metoden är genomförbar, men Sveriges Farmaceuter anser att det är en sanning med modifikation.

– Vi välkomnar projektet och tycker att det är viktigt för apotekens framtida utveckling. Men tyvärr står det klart att apoteken av idag, med enormt slimmade personalstyrkor och ont om utrymmen som skyddar patientens integritet, inte fullt ut kan stödja den arbetsform som användes för samtalen, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter och författare till förbundets remissvar.

Förbundet stöder dock Läkemedelsverkets preliminära uppfattning att de strukturerade samtalen ska anses som hälso- och sjukvård.

Frågan om finansiering kommer att bli avgörande för om dessa samtal kommer att realiseras i framtiden, menar förbundet.

– Inte minst mot bakgrund av att det råder oklarheter om vad, utöver lagerhållning och tillhandahållande av läkemedel, som ska täckas av apotekens handelsmarginal. Hur mycket rådgivning och information ingår i marginalen i dagsläget? Ingen vet, säger Clary Holtendal.

Daniel Carlzon, ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, är en av författarna till Läkarförbundets remissvar.

– Det är svårt att uttala sig i nuläget om en rapport som bara är preliminär, det är ju slutprodukten som räknas. Jag vill därför helst inte kommentera rapporten i detalj i det här skedet. Men övergripande ger rapporten intryck av en stark vilja att visa på framsteg, samtidigt som man faktiskt inte ens kunnat analysera en stor del av sitt grunduppdrag, säger han till Svensk Farmaci.

Han syftar på den ursprungstanke som fanns i projektet om att tjänsten skulle användas av patienter efter att ha blivit remitterade från förskrivare. Så blev det inte i projektet.

Svensk Farmaci har begärt ut Läkarförbundets remissvar, och där är kritiken stark.

Strukturerade läkemedelssamtal bör i första hand ses som ett redskap för apoteken att fullgöra sina befintliga skyldigheter enligt lagstiftning när det gäller information och rådgivning till kund, skriver Läkarförbundet.

I stället för att skapa nya tjänster bör LV noga följa upp hur apoteken lever upp till dessa skyldigheter, skriver man.

Läkemedelsverket måste också redovisa att försöksverksamheten genomförts utan samverkan med förskrivare. Sådan samverkan var en av förutsättning enligt regeringsuppdraget, och också ett av fyra kriterier för vad som enligt Läkemedelsverket ska definieras som strukturerat läkemedelssamtal på apotek, fortsätter Läkarförbundet.

LV:s slutsatser i den preliminära rapporten är också mer långtgående än vad resultaten egentligen medger, menar Läkarförbundet.

Dessutom beskriver rapporten metodens effekt, trots att endast genomförbarheten studerats, poängterar Läkarförbundet.

Läs mer här på sajten i december när slutrapporten kommer.

Mest läst