Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt stålbad konkretiseras

Ett 70-tal tjänster i overhead-funktioner försvinner när Apoteket AB bantar – Svensk Farmaci kan nu berätta mer om förändringen. Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, kräver att den nya strukturen bemannas med farmaceuter på ett sätt som speglar bolagets kärnuppdrag.

Idag har medarbetarna på Apoteket AB informerats om ramarna för den organisationsförändring, inklusive neddragningar, som Svensk Farmaci skrev om i slutet av oktober.

Den nya strukturen är färdigförhandlad lokalt, men hur denna struktur ska bemannas är ännu inte klart. Förhandlingar väntas pågå under november och december.

Eva Fernvall är kommunikationsdirektör på Apoteket AB.

– Vi gör en omorganisation av verksamheten eftersom vi både behöver anpassa kostymen efter en ny verklighet men också behöver rusta oss för framtiden och bli mer offensiva, säger hon till Svensk Farmaci.

Cirka 70 tjänster i overhead-funktioner, främst på huvudkontoret i Solna, berörs.

Totalt finns idag ungefär 370 personer på eller utanför huvudkontoret i overheadfunktioner.

En större organisatorisk förändring  är att försäljning och drift nu samlas organisatoriskt. Ulrika Eriksson blir ansvarig för området.

– Mot bakgrund av kostnadspressen inom vården är det här ett sätt att bättre utnyttja synergieffekter och få ned driftskostnader, säger Eva Fernvall.

En annan förändring är att tillverkning och kliniska prövningar sammanförs i en ny enhet, Förädling.

Senare i eftermiddag väntas Apoteket AB gå ut med ett pressmeddelande om förändringarna.

Kristina Niemi är förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

– Hur den nya strukturen ska bemannas är ännu inte klart. Vi förutsätter att huvudkontoret bemannas med farmaceuter på ett sätt som motsvarar bolagets kärnuppdrag, nämligen att vara en viktig del i vårdkedjan och läkemedelshanteringen, säger Kristina Niemi.

Den nya organisationen väntas träda i kraft den 1 februari nästa år.

Den nya företagsledningen kommer att bestå av Ann Carlsson, vd, Ulrika Eriksson, försäljningsdirektör och vice vd, Lars Skutholm, marknadsdirektör, Olle Carls, logistikdirektör, Jan Johansson, ekonomichef, Kenneth Hagsten, HR-direktör och Anna Rogmark, direktör för hållbarhet och juridik.

Det innebär att tre personer – Carina Fält, Eva Fernvall och Pontus Rosén – får lämna ledningsgruppen.

Andra läser