Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoex satsar på dosläkemedel

Nu satsar den snabbväxande apoteksaktören Apoex på dosmarknaden. Bolaget har vunnit Stockholms läns landstings upphandling av dosdispenserade läkemedel till slutenvården.

Apoex står idag bland annat för läkemedelsleveranserna till sjukvården i hela Stockholms läns landsting (SLL).

Bolaget har nu efter en upphandling vunnit SLL:s uppdrag att leverera dosdispenserade läkemedel till slutenvården med start nästa år.

Tidsfristen för överprövning har dock inte gått ut och något avtal är därför ännu inte tecknat.

– Det här är helt i linje med vår strategi om att erbjuda nytänkande och effektiva lösningar till vårdgivare. Omfattningen är dagliga leveranser av dospåsar till cirka 800 patienter eller vårdplatser i landstinget. Den viktigaste målgruppen idag är multisjuka patienter som har ASIH, avancerad sjukvård i hemmet och patienter som vårdas längre än två dygn, men på sikt tror vi att detta kan breddas betydligt, säger Jens Berlips, vd för Apoex, till Svensk Farmaci.

– Vår uppfattning är att slutenvårdsdos är ett mycket effektivt sätt att sänka hanteringskostnaderna för sjukvården men samtidigt öka patientsäkerheten. De manuella processer som finns idag för hanteringen av läkemedel på sjukhus är både ineffektiva och känsliga för manuella fel.

Driftsstarten är planerad till den 15 september nästa år. Starttiden kan dock komma att senareläggas om tilldelningen överprövas.

Avtalet är planerat att gälla till den 14 september 2018, med möjlighet till förlängning med ett år.

Apoex har sneglat på dosmarknaden under en längre tid. Redan 2011 uttryckte John Patrick Berlips, operativ chef på Apoex, bolagets intresse för dos i en intervju med Svensk Farmaci.

Öppenvårdsdos levereras i dagsläget till SLL enligt avtal av Apoteket AB, från dosapoteket i Örebro.

Mest läst