Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya priser premierar kundinsats

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci har skapat två nya inspirationspriser för extraordinära kundinsatser på apotek.

Syftet med de nya priserna, på 10 000 kronor vardera, är att lyfta fram och premiera goda insatser på apotek.

Det ena priset ska belöna en insats vid receptexpedition, det andra en prestation i samband med egenvård.

Priserna går till ”två apoteksanställda som gjort skillnad för en kunds välbefinnande och hälsa genom rådgivning och engagemang i en receptexpedition respektive inom egenvård”.

– Vi vill med dessa priser lyfta fram den roll som apoteken har och än mer bör ha i vårdkedjan för en säker läkemedelsanvändning, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten, i ett pressmeddelande.

Apoteksanställda kan nominera andra eller sig själva till priset senast den 14 december. Den extraordinära kundinsatsen ska ha skett under arbetstid under 2014.

Vinnarna kommer att presenteras på Apotekarsocietetens hemsida under december. Juryn består av styrelsen för sektionen för öppenvårdsfarmaci.

Birgitta Karpesjö är kommunikationschef på Apotekarsocieteten.

Kommer dessa priser att delas ut återkommande?

– Vi skulle gärna se att priserna delades ut fler gånger, men det är i nuläget oklart om det blir så, säger Birgitta Karpesjö.

Andra läser