Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ministern prisade nya hepatit c-läkemedel

Den nya folkhälso- och sjukvårdsministern ser de nya hepatit C-läkemedlen som en fantastisk utveckling, vill inte att nya läkemedel ska ”dras i långbänk” och flaggar för en ny fördelning av läkemedelskostnaderna mellan stat och landsting.

Det var på ett seminarium i LIF:s regi igår som folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S)  kommenterade aktuella läkemedelsfrågor. LIF:s sajt life-time.se refererar ministern i en artikel idag.

Den nye ministern kommenterade bland annat de nya hepatit C-läkemedlen, och såg både möjligheter och en kostnadsutmaning.

– Det är en fantastisk utveckling som ger lindring eller bot. Men samtidigt enorma kostnader där man talar om 1,5-2 miljarder kronor 2015 och kanske 3 miljarder för 2016 beroende på i vilken takt behandlingen införs. I det korta perspektivet innebär det en stor kostnad medan vinsterna kan hämtas hem någon gång i framtiden.

Från politiskt håll finns ett ansvar för att nya läkemedel ”inte dras i långbänk utan börjar användas”, sa Gabriel Wikström, och talade varmt om den nya samverkansmodellen för introduktion av nya läkemedel där TLV och SKL samarbetar.

Gabriel Wikström öppnade också, enligt life-time.se, för en ny överenskommelse om fördelningen av läkemedelskostnader mellan staten och landstingen.

Andra läser