Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Riskdelning ska begränsa kostnad

De svenska landstingen och Medivir har träffat ett unikt riskdelningsavtal om Hepatit C-läkemedlet Olysio. Svensk Farmaci kan berätta mer om avtalet, där landstingen tar höjd för såväl misslyckade behandlingar som skenande kostnader.

Att avtalet träffats blev offentligt förra veckan, när TLV meddelade att två nya hepatit C-läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet för patienter med svårare sjukdom (fibrosstadierna F3 och F4).

Omkring 10 000 av landets totalt 40 000 personer med kronisk hepatit C betraktas ha så svår sjukdom att de omfattas av kriterierna, enligt LIF:s nyhetssajt life-time.se.

Riskdelningen mellan Medivir och landstingen innebär att aktörerna både delar på riskerna för att patienter inte når virusfrihet, och för osäkerheten kring de totala behandlingskostnaderna.

– Landstingen betalar fullt pris för patienter som botas. Men Medivir kommer upp till ett visst belopp att kompensera landstingen för eventuella misslyckade behandlingar. Var gränsen för ersättningsnivån går är konfidentiellt, säger Henrik Krook, kommersiell chef på Medivir, till Svensk Farmaci.

Den andra delen av avtalet rör antalet behandlade patienter, vilket styr totalkostnaden.

– Det är svårt att uppskatta hur många som kan komma att behandlas. För att minimera risken för landstingen kommer Medivir att stå för hela behandlingskostnaden för vissa av de patienter som tillkommer över en viss fastlagd nivå, säger Henrik Krook.

– Det här är ett unikt avtal såtillvida att det är det första gången som trepartssamtal mellan TLV, landstingen och ett läkemedelföretag lett fram till något sådant. Liknande avtal för Olysio finns vad jag vet bara i Skottland och Spanien. Där är det Janssen, som marknadsför Olysio utanför Norden, som är avtalspart.

Läs mer om avtalet i en ytterligare artikel under veckan här på sajten.

Andra läser