Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare rättade felande hivterapi

Läkemedelsproblem blir allt vanligare för hivpatienter, i takt med att läkemedlen nu skrivs ut av andra än infektionsläkare. Men insatser från en dedikerad hiv-apotekare löste nästan alla läkemedelsproblem för inlagda hivpatienter i en ny studie.

Hiv-patienter drabbas i hög grad av fel kopplade till sin läkemedelsförskrivning, enligt en treårsstudie från University of Nebraska som refereras av nättidningen Medscape Medical News. En orsak antas vara att patienterna nuförtiden mer sällan besöker vårdavdelningar med expertis på infektionsområdet.

– Förr i tiden behandlades hivpatienterna på infektionskliniker, idag skrivs deras antiretrovirala läkemedel ofta ut av personer som inte är vana att göra det, säger läkaren Rochelle Walensky till Medscape Medical News.

Vid 35 procent av de sjukhusbesök som hivpatienter gjorde på sjukhuset Nebraska Medical Center i Omaha i studien (146 av 416 besök), uppdagades fel relaterade till förskrivningen av antiviral behandling.

Ett journalsystem med en inbyggd varningsfunktion för läkemedelsproblem (liknande svenska EES, reds anm) installerades på sjukhuset efter att studien genomförts.

Systemet visade sig fånga upp ungefär hälften av läkemedelsfelen.

– Problemet är att otåliga förskrivare möts av en lång rad varningar och därför ofta ignorerar dem, säger Sara Bares, läkare på Nebraska Medical Center i Omaha till Medscape Medical News.

Som ett ytterligare steg för att öka patientsäkerheten konsulterades externa apotekare med specialinriktning på hiv-behandling.

Apotekarna kopplades in så fort en hiv-patient blev intagen på sjukhuset.

En utvärdering av data för samtliga inlagda hivpatienter på sjukhuset under det första året som apotekarnas tjänster nyttjades, har nu presenterats på en vetenskaplig kongress.

– Målet var att rätta felen innan patienterna skrevs ut, säger Sara Bares.

Resultaten var tydliga. Ordinationsrelaterade fel korrigerades med 9,4 gångers större sannolikhet inom 24 timmar i den nya arbetsmodellen, jämfört med treårsperioden i den föregående studien.

Källa: HIV Pharmacists Eliminate Inpatient Medication Errors. Medscape. Oct 17, 2014.

Andra läser