Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Gör vårt bidrag ännu tydligare”

FÖRBUNDSBLOGGEN: Farmaceutprofessionen måste göra det ännu tydligare vad den kan göra för patienten och bli en starkare kraft i samhället, skriver Sveriges Farmaceuters förbundsordförande Thony Björk.

Ibland är det nyttigt att ställa sig lite utanför sin dagliga gärning och titta på den verksamhet man verkar i.

Ett sådant tillfälle för mig är deltagandet i internationella farmacikongressen FIP.

Att få se hur andra länders farmaceuter arbetar är lärorikt och ger en del reflektioner.

Jag blir dock lite bekymrad när jag ser hur utanför hälso- och sjukvården vi är i jämförelse med vissa andra länders farmaceuter. Professionen är i många länder starkt drivande och har påverkan på läkemedelspolitiken. Ibland undrar jag vart den professionsandan tog vägen här hemma.

I alla händelser finns det anledning att visa och tillvarata den kompetens som finns hos landets apotekare och receptarier för att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning.

Vi måste finnas med i de forum där läkemedel diskuteras. Vi måste stå upp för kundens rätt till kompetent rådgivning.

Jag har full förståelse för att vi i det dagliga ofta fastnar i att leva upp till de krav som apoteksägare ställer på oss vad gäller att minska kötider och skapa merförsäljning.

Men långsiktigt är det oerhört viktigt att svara upp till patientens/kundens förväntningar på kompetent rådgivning.

För såväl professionen som hela branschen är det en överlevnadsfråga. Vad skall vi annars ha farmaceuter och apotek till?

Receptexpedition och dispensering kan ske allt mer automatiserat. I utställningen på FIP fanns många exempel på detta, bland annat robotar som kunde tala med kunderna.

Men det finns ju inget som kan ersätta det personliga kundmötet och dialogen mellan farmaceut och patient/kund.

Varje dag gör vi stora insatser. Genom ett bra kundbemötande och en adekvat rådgivning rättar vi till missförstånd, ger användarinstruktioner och motiverar patienten att ta sitt läkemedel på rätt sätt.

Ett av de största problem följsamheten och här kan vi göra mycket. I sjukvårdens akutmottagningar och vårdavdelningar, i kommunal äldrevård och i öppenvården på apoteken.

Jag skulle önska att vi som apotekare och receptarier kunde göra det ännu tydligare vad vi kan göra för patienten, vården och samhället.

Men det krävs mod. Att vi vågar ta debatten lokalt och centralt, att vi vågar lyfta fram vårt mervärde till nytta för patienten.

I många länder med betydligt mindre resurser och med apotekssystem som inte alls är lika tekniskt och kommersiellt utvecklade ser jag hur professionen lyckats med detta.

Låt oss återta den positionen vi också. Vi måste alla hjälpas åt!

Thony Björk, ordförande, Sveriges Farmaceuter

Andra läser