Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se satsning på adherence på apotek

Farmaceutförbundet och apoteksföreningen tar armkrok i Norge. I ett brev till hälsodepartementet efterlyser man gemensamt krafttag mot bristerna i följsamhet till läkemedelsbehandling – och föreslår att apoteken gör jobbet.

Brevet, undertecknat av direktören Per Lund på Apotekforeningen och Norges Farmaceutiske Forenings ordförande Tove Ytterbö, är författat med anledning av den pågående läkemedelsutredningen.

Övergripande argumenterar aktörerna för ett bättre utnyttjande av farmaceuternas kompetens för att förbättra läkemedelsbehandlingen.

En tidigare utredning av myndigheten Helsedirektoratet har föreslagit att den apotekbaserade tjänsten Medisinstart, som Svensk Farmaci skrivit om tidigare, ska bli en nationell tjänst om pilotprojektet gett gott resultat.

Farmaceutförbundet och apoteksföreningen vill nu att utredningen ska gå på samma linje.

Man argumenterar också för att andra liknande tjänster med syfte att förbättra följsamheten till läkemedelsbehandling bör sättas igång.

Fördjupade läkemedelssamtal mellan farmaceut och patient bör bli ett nationellt erbjudande på norska apotek, skriver Per Lund och Tove Ytterbö.

Läs en artikel om inspelet till utredningen på Apotekforeningens sajt.

Brevet i sin helhet finns att läsa här.

Mest läst