Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Det är förfärligt”

Anne Carlsson, stridbar ordförande för Reumatikerförbundet, reagerar starkt på uppgifterna om att entreprenörsdrivna apotek kan förlora tusenlappar på kunder med dyra läkemedel. Sveriges Farmaceuter tycker också att modellen är direkt olämplig.

Som Svensk Farmaci skrev förra veckan kan enskilda apotek inom Apoteksgruppen (AG) gå back på enskilda kunder med dyra läkemedel – ibland med flera tusenlappar.

Dyra läkemedel driver upp omsättningen för apoteket, vilket leder till en ökad avgift till moderbolaget. Samtidigt ger handelsmarginalen apoteken maximalt cirka 170 kronor per expedition.

Enligt en källa till Svensk Farmaci har det ”absolut hänt” att apotek inom kedjan hänvisat patienter till andra apoteksaktörer för att inte behöva ta förlusten, även om man ofta också expedierat trots avbräcket.

I tisdags reagerade tre företrädare för patientföreningar på detta. Nu stämmer Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet, in i kören.

– Det är förfärligt att vi har ett system som inte fungerar ordentligt, säger hon.

– Men det känns trots allt bra att någon inom apoteksbranschen vågar berätta hur den här modellen faktiskt ser ut, säger hon.

– Vi har ju inom Reumatikerförbundet hävdat under lång tid att våra medlemmar inte får ut sina förskrivna läkemedel samma dag. Nu har vi också fått svart på vitt att det kan handla om ekonomi.

– Jag och mina medlemmar som är helt beroende av våra läkemedel för att klara vår vardag och vill inte vara en handelsvara, vilket vi indirekt blir idag. Läkemedel är en del av all vård och behandling och då måste vi i största möjliga mån få möjlighet att hämta ut våra förskrivna preparat samma dag jag besöker apoteket, säger Anne Carlsson.

Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, är också bekymrad över effekterna av Apoteksgruppens affärsmodell.

– Med den handelsmarginalskonstruktion som vi har idag är det ofördelaktigt för alla apoteksaktörer att lagerhålla och expediera dyra läkemedel. Det är i sig olyckligt. Men att ovanpå detta tillämpa en modell där det blir ännu mer ekonomiskt riskfyllt för apoteket att expediera dyra läkemedel är en annan sak. Det är direkt olämpligt i ett patientperspektiv. Det också något som kan sätta våra medlemmar i etiskt bryderi. Det här borde man verkligen ta tag i, gör man det inte självmant borde det ju finnas möjligheter för ägaren, staten, att ingripa via ägarinstruktioner.

– Det finns många möjliga förbättringar som skulle kunna göras övergripande när det gäller returrätt, handelsmarginal, utbytessystem med mera. Men det ursäktar inte att en kedja, särskilt när den är statligt ägd, själv väljer ett system som indirekt missgynnar utsatta patienter.

– Sådana här konstruktioner ökar inte trovärdigheten i apoteksbranschens klagomål över systemet.

Andra läser