Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Byte till Sfinx dröjer – men nu inför även Cura EES

Det planerade utbytet av interaktionsmodulen i apotekens beslutsstöd EES har hamnat i vänteläge. Samtidigt har Cura efter tvekan beslutat att börja använda systemet.

EES är ett elektronisk kontroll- och beslutsstödssystem som är integrerat i receptexpeditionssystemen på apoteken.

Systemet varnar bland annat om kunders läkemedel interagerar med varandra.

EES köptes in från amerikanska Medco av Apoteket AB på monopoltiden.

Systemet har varit omdiskuterat sedan starten och har kritiserats för att utgå från en amerikansk läkemedelsdatabas där inte alla svenska läkemedel finns med, och för att använda en annan klassificering av interaktionerna än den svenska.

Många, däribland flertalet apotekskedjor, vill hellre använda Stockholms läns landstings (SLL) interaktionsdatabas Sfinx, som sjukvården använder.

Läkemedelsverket fick 2011 regeringens uppdrag att utvärdera de båda systemen. En jämförelse som utföll starkt till Sfinx fördel.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare inledde före detta Apotekens Service AB hösten 2012 förberedelser för att byta ut den befintliga interaktionsmodulen i EES mot Sfinx.

Detta blev dock aldrig genomfört, och inför Apotekens Service AB:s omvandling till E-hälsomyndigheten lades förhandlingarna mellan bolaget och SLL om Sfinx på is.

På nya E-hälsomyndigheten säger man sig dock fortfarande ha en uttalad vilja att byta ut EES interaktionsmodul mot Sfinx.

Nu är dock frågan begravd i en utredning. Den förre sjukhusdirektören i Region Skåne Sören Olofsson fick den förra regeringens uppdrag att utreda e-hälsostrukturen i Sverige. I uppdraget ingår att utreda besluts- och kunskapsstöd för läkemedelshantering.

Bodil Lidström, apotekare och teamchef för EES på E-hälsomyndigheten, “vill inget hellre” än att byta ut den amerikanska interaktionsmodulen mot Sfinx, men måste nu vänta på utredningen som ska bli klar i slutet av mars 2015.

– Vi framhåller hela tiden att apoteksaktörerna måste få tillgång till Sfinx. Men riktigt när det kommer att ske är svårt att sia om, säger hon.

Annika Nordén Hägg är chef för kvalitet och farmaci på Icas apotekskedja Cura apotek, som avvaktat med att införa EES i väntan på integreringen med Sfinx.

– Vi har inte velat införa ett system för att kort därefter behöva revidera det, säger hon.

Idag använder Curas personal Sfinx via webbläsare där läkemedelsnamnen måste matas in manuellt. Något som kräver mycket merarbete för personalen.

Men eftersom bytet av interaktionsmodul dragit ut på tiden så har Cura nu ändrat sig.

– Just nu håller vi på att lägga upp en plan för hur vi ska införa EES och vi planerar att börja med det tidigt nästa år, säger Annika Nordén Hägg.

Men helst skulle hon se att interaktionsmodulen i EES byttes mot Sfinx.

Och det är hon inte ensam om.

– Jag kan tala för alla apoteksaktörer när jag säger att vi vill att man byter ut EES interaktionsmodul till Sfinx. Det är en klar fördel om vi har samma interaktionskontroll som sjukvården eftersom en interaktionssignal inte sällan leder till att vi behöver ringa upp läkaren och diskutera interaktionen, säger Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef på Apotek Hjärtat.

Läs mer om EES och Sfinx i Svensk Farmaci nummer 5/14.

Andra läser