Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

GSK vill att LV avvaktar

GSK, som marknadsför Alvedon och Panodil, vill att Läkemedelsverket ska avvakta med att förbjuda paracetamoltabletter i dagligvaruhandeln.

GSK är nu klart med det remissvar som Läkemedelsverket efterfrågade i samband med myndigheten gick ut med förslaget om att begränsa paracetamol i allmän handel i augusti.

I svaret pekar GSK på att det saknas säkra belägg för kopplingen mellan antalet ökande samtal till Giftinformationscentralen och antalet förgiftningar.

Bolaget redovisar också en undersökning som visar att mer än 71 procent av de som i dag köper paracetamoltabletter överväger att byta till en annan substans om dessa inte finns tillgängliga i dagligvaruhandeln, något som enligt bolaget kan vara en risk för patientsäkerheten.

– Vi föreslår att Läkemedelsverket skjuter upp beslutet tills deras egen studie av paracetamolförgiftningar är färdig, säger Claude Guiron, Medical and Regulatory Director på GSK i Sverige, i ett pressmeddelande.

Han syftar på den registerstudie som Läkemedelsverket påbörjade i maj i år för att klarlägga förekomst och konsekvens av förgiftningar med paracetamol.

Studien väntas vara klar i slutet av 2014, enligt GSK:s pressmeddelande.

GSK tycker också att verket, i stället för att förbjuda paracetamoltabletter i dagligvaruhandeln, borde ”överväga åtgärder som framgångsrikt har använts i bland annat våra grannländer”.

Mest läst