Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hjälp med läkemedel mot astma erbjuds på alla belgiska apotek

I Belgien drivs sedan oktober i fjol en satsning som liknar det svenska projektet Strukturerade läkemedelssamtal på apotek. En första enkätbaserad utvärdering har presenterats.

NMS, New Medicines Counceling, är en milstolpe i Belgien eftersom det är första gången som en tjänst i apoteksmiljö är berättigad till statlig ersättning.

Precis som i det pågående, liknande svenska projektet valdes astmaområdet för interventionen, som utgörs av ett strukturerat samtal om patientens läkemedelsbehandling.

Möjlighet till samtalen gäller bara patienter som inleder en ny kronisk läkemedelsbehandling mot astma. Tjänsten kan utföras på initiativ av förskrivaren, apotekaren eller patienten. Uppföljningsintervjuer sker 3-6 veckor efter det första samtalet.

Apoteken ersätts med ett fast belopp på 20 euro per rådgivningstillfälle, men tjänsten är helt gratis för patienten.

På årets FIP-kongress i Bangkok presenterades en första utvärdering av NMS.

Snäva inklusionskriterier med mera har dock gjort att tjänsten fått mindre användning än vad man hoppades från början. Nu görs bara 4 samtal i genomsnitt per apotek och år – före projektet hade projektledarna hoppats på 25.

Ändå är projektet storskaligt jämfört med det svenska, eftersom det omfattar alla apotek i landet. Från oktober 2013 till juni i år hade 15 117 samtal genomförts på belgiska apotek. Belgien är ett av EU:s “apotekstätaste” länder med ett apotek per 2213 invånare.

De belgiska apotekarnas syn på projektet är blandad, att döma av en första enkät.

65 procent av de som svarade beskrev projektet som ett steg framåt för professionen. Samtidigt tyckte 84 procent att det betyder mer pappersarbete, och 86 procent ansåg att projektet i sin nuvarande form är svårt att tillämpa.

75 procent av de svarande tyckte att tjänsten inte innebar någon förändring eftersom apoteket sedan tidigare erbjöd den. 82 procent av apotekarna hade inte informerat förskrivarna lokalt om att tjänsten fanns.

Ändå tyckte 61,5 procent av apotekarna att konceptet bör breddas till diagnoser som hypertoni, KOL och typ 2-diabetes.

Mest läst