Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Dyra läkemedel förlust för alla apoteksaktörer”

Expediering av enskilda dyra läkemedel är en förlustaffär för samtliga apoteksaktörer, skriver Tommy Wahlberg, ekonomichef på Apoteksgruppen, apropå gårdagens artikel om företagets affärsmodell.

Expediering av enskilda dyra läkemedel är en förlustaffär för samtliga apoteksaktörer i branschen och är inget unikt för våra apotek. Handelsmarginalen är utformad så att apoteken i snitt skall få en viss marginal. Detta fungerar bättre i stora kedjor men kan fungera sämre för enskilda små apotek. Vi gör därför kontroller för att upptäcka om enskilda apotek eventuellt drabbas av dyra läkemedel i större utsträckning än andra.

Den serviceavgift som anslutna apoteken betalar idag ger apoteken betydligt mer i såväl intäkter som service tillbaka. De andra apotekskedjor har precis som vi centrala overheadkostnader och Apoteksgruppen har en av de lägsta nivåerna. De anslutna medlemmarna får centralt stöd för bland annat ekonomi, IT, kundtjänst, varuförsörjning, inköp och marknadsföring. Serviceavgiften varierar beroende på apotekens omsättningsnivå och minskar dessutom procentuellt vid omsättningsökningar.

En hög servicegrad mot kund är viktig för all apoteksverksamhet och därför följer vi servicegraden kontinuerligt per apotek. Tillsammans med apoteksägarna inför vi ett nytt och förbättrat lagerstyrningssystem för att underlätta för apoteken att fortsätta att ge kunden en bra service.

Tommy Wahlberg

Andra läser