Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sparar stort på egen regi

Jönköping har hittills kapat uppemot 25 procent av kostnaderna genom att driva sjukvårdens läkemedelsförsörjning i egen regi. 22 farmaceuter jobbar nu med läkemedelsfrågor i landstinget.

Att konkurrensutsättningen av sjukvårdens läkemedelsförsörjning har kapat kostnader framgick när representanter för sjukvårdsfarmacin i många av landstingen deltog vid en temadag i Stockholm förra veckan.

Framtiden för svensk sjukhusfarmaci var ämnet för dagen.

Flera av de modeller för läkemedelsförsörjning som landstingen tillämpar presenterades och debatterades.

AnnSofie Fyhr, apotekare och områdeschef inom service/läkemedelsförsörjning i Landstinget i Jönköpings län, berättade om den modell som hennes landsting är ensamt om i landet, läkemedelsförsörjning ”i egen regi”.

– Vi äger hela processen. Den nya modellen har gett oss en betydligt lägre kostnad för tjänsten. Min bedömning är att vi gör det 20-25 procent billigare än förut, sa AnnSofie Fyhr.

Totalt 26 personer, varav 16 apotekare, 6 receptarier och 4 apotekstekniker, arbetar med läkemedelsfrågor inom landstinget.

Av de 16 apotekarna är hälften, 8, kliniska apotekare.

De största utmaningarna för Jönköping handlar i dagsläget om extemporeberedning, läkemedelsstatistik och regelverket kring leveranser till vårdcentraler, tandvård och kommunala akutförråd, enligt AnnSofie Fyhr.

Landstinget hoppas framöver kunna genomföra en ”utvecklingsdrive” vad gäller läkemedelsförsörjningen, något som exempelvis kan betyda en satsning på läkemedelsautomater på sjukhusavdelningar.

Mest läst