Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya professurer inom farmaci på väg i Malmö

Karlstad lägger ned sin receptarieutbildning – men Malmös planer att starta en ny konkretiseras. I torsdags intervjuade UKÄ företrädare för Malmö Högskola apropå ansökan, och inom kort utlyses två nya professurer och en lektorstjänst.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Malmö Högskola långt gångna planer på att starta en ny receptarieutbildning hösten 2015.

En ansökan skickades till Universitetskanslerämbetet, UKÄ, tidigare i år.

I torsdags intervjuade företrädare för UKÄ representanter för Malmö Högskola via ett verktyg för webbkonferenser.

– Under en heldag lyfte de, baserat på vår ansökan, fram frågor där man ville ha mer information. Resursfrågan, kopplat till kvalitet, är kanske den allra viktigaste men här finns ett moment 22 eftersom det är svårt att budgetera i detalj innan en ansökan godkänts. Vi är hur som helst väldigt nöjda med vår ansökan. UKÄ ska nu återkomma under november med ett besked, säger Tommy Eriksson, apotekare och ansvarig för Malmö Högskolas ansökan.

Han berättar också att högskolan inom en månad kommer att utlysa två nya professurer inom farmaciområdet.

– En kommer att vara inriktad på klinisk farmaci/farmakologi, och en på samhällsfarmaci/farmakologi. Dessutom kommer vi att utlysa en adjunkt/lektorstjänst inriktad på undervisning, där vi kanske främst tänker oss en meriterad receptarie.

Om Malmö Högskolas ansökan inte går igenom kommer tjänsterna dock inte att kunna tillsättas.

Mest läst