Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Teknikerutbildningar på Socialstyrelsens bord

22 personer med utländska farmaceut-, apotekstekniker- och assistentutbildningar har ansökt om svensk receptarielegitimation 2013 och 2014, enligt Socialstyrelsen. Bara finska och norska farmaceuter har hittills fått bifall.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har på senare år personer med dansk farmakonomutbildning, den tyska apoteksteknikerutbildningen PTA och den holländska examen apothekerassistent beviljats svensk receptarielegitimation av Socialstyrelsen.

Under 2013 och 2014 har det dock hittills inte inträffat.

Endast farmaceuter från Norge (”bachelor i farmasi”, två personer) och Finland (farmaceutexamen, fem personer) har fått bifall 2013 och 2014.

Det visar statistik som Svensk Farmaci begärt ut från Socialstyrelsen.

I en tidigare artikel här på Svensk Farmaci indikerade Socialstyrelsens jurist Helena Scarabin en möjlig skärpning av praxis.

Om så skett är dock för tidigt att säga baserat på befintliga beslut.

En rejäl hög med ärenden där personer från europeiska länder med apotekstekniker- och apoteksassistentutbildningar ligger nämligen för närvarande på Socialstyrelsens bord för avgörande.

Förutom de tyska och holländska utbildningarna som nämndes ovan har ansökningar skickats in från personer med utbildningar från Frankrike, Schweiz, Rumänien, Storbritannien och Island.

Dessutom prövas den holländska utbildningen Farmaceutisch Consulent och den tyska Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter (PKA).

Utöver detta finns ännu ej beslutade ansökningar från personer med dansk farmakonomutbildning, tysk PTA och holländsk apothekerassistent-utbildning.

Två personer med utländsk utbildning som ansökt om receptarielegitimation under den aktuella tidsperioden har fått avslag av Socialstyrelsen.

Det ena fallet gällde en person med den polska utbildningen Technik farmaceutyczny.

Det andra är en person med holländsk apothekerassistent-utbildning som fått avslag efter att ha överklagat Socialstyrelsens negativa beslut till Förvaltningsrätten.

Andra läser