Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Linda Grahn utsedd till Årets Farmaceut 2014

Sveriges Farmaceuter har utsett apotekaren Linda Grahn till Årets Farmaceut 2014. Hon har i en pionjärroll som kommunapotekare i Norrbotten visat på hur farmacin kan utvecklas och befästas på kommunal nivå.

Det var 1983 som dåvarande Bristol Myers AB instiftade priset Årets Farmaceut, som delas ut av Sveriges Farmaceuters styrelse.

Priset ”skall tilldelas en i Sverige verksam farmaceut som genom sina insatser inom den praktiska farmacin har bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället”.

I år föll valet på den norrbottniska apotekaren Linda Grahn, som haft en pionjärroll som kommunapotekare i landets nordligaste landsting.

Läs våra tidigare intervjuer med henne här och på förbundssidorna i Svensk Farmaci nr 4/14.

– Linda Grahn har verkligen skapat nytta för den äldre patienten. Hennes insatser har varit mycket uppskattade av både hälso- och sjukvårdspersonal i kommun och landsting och av patientföreningar, säger Sveriges Farmaceuters ordförande Thony Björk.

Priset delas ut den 9 oktober vid ett frukostseminarium i Stockholm. Sveriges Farmaceuters medlemmar har då möjlighet att lyssna på, träffa och prata med pristagaren och dessutom mingla med personer från branschen. På förbundets hemsida finns mer information om evenemanget.

Så här lyder motiveringen till varför Linda Grahn fick priset i år:

“Kommunal hälso- och sjukvård har tillsammans med landstingets primär- och slutenvård ett stort ansvar för att säkerställa att de äldre patienterna får en god läkemedelsbehandling.

Linda Grahns övergripande uppdrag har bestått i att verka för att förbättra äldres läkemedelsanvändning genom att utbilda kommunens vård- och omsorgspersonal inom hemsjukvård och kommunala boendeformer om äldre och läkemedel.

Utbildningarna har visat mycket goda resultat. De har höjt kompetensnivån, gett hälso- och sjukvårdspersonalen verktyg för att kunna föreslå alternativ till läkemedel samt gett dem kunskap om biverkningar och om olämpliga läkemedel för äldre. Olika yrkeskategorier deltog i utbildningarna vilket innebar att alla i vårdteamet kring den äldre fick ta del av samma budskap.

Linda Grahn har också medverkat till att bygga strukturer för läkemedelsgenomgångar i kommunal hälso- och sjukvård i samverkan med primärvård, sjukhusvård och klinikapotekare. I uppdraget har också ingått att i vårdteam genomföra läkemedelsgenomgångar.”

Mest läst