Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SFa-initierat projekt ska lyfta arbetsmiljön

Arbetssituationen på apoteken är ansträngd på många håll. Sveriges Farmaceuter satsar på att lyfta arbetsmiljöarbetet i en partsgemensam projektgrupp – men vill också se förändringar på politisk nivå.

De signaler om arbetsmiljöproblem på apoteken som Dagens Nyheter uppmärksammade häromdagen har också sedan länge nått Sveriges Farmaceuter.

– Vi ser i våra egna medlemsenkäter att apoteksanställda farmaceuter generellt upplever mer stress idag än tidigare och att tiden till exempel inte räcker till för att finnas i egenvården, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på SFa.

Förbundet anser att ett omsnickrat ersättningssystem för apoteken, där incitament ges för att utveckla verksamheten i riktning mot hälso- och sjukvården, vore bra för arbetsmiljön. Dagens fokusering på merförsäljning av kringprodukter skulle då kunna minska.

På arbetsmiljöområdet deltar SFa som enda aktiva fackförbund i Prevents projektgrupp Arbetsmiljö i apoteksbranschen.

Projektets fokus ligger på det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet ska resultera i konkreta ”verktyg” och möjligheter till utbildningar, både för anställda och arbetsgivare.

Den partsgemensamma gruppen tillkom på initiativ av Sveriges Farmaceuter.

Målet är att gruppen ska presentera sitt resultat efter årsskiftet.

– Jag hoppas och tror bland annat att våra skyddsombud kommer bli bättre rustade via de verktyg som det här projektet kommer att utmynna i, säger Lena Jäger, ombudsman på Sveriges Farmaceuter och representant i projektgruppen.

Andra läser