Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Europeisk oro över Sveriges agerande

Inom kort kan ytterligare danska farmakonomer komma att beviljas svensk receparielegitimation. Socialstyrelsens agerande har väckt oro internationellt och Sveriges Farmaceuter vill inleda en fördjupad dialog med myndigheten.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har personer med dansk farmakonomutbildning (ungefärligen en fördjupad apotekstekniker-utbildning) beviljats svensk receptarielegitimation hos Socialstyrelsen.

På motsvarande sätt har även personer med den tyska apoteksteknikerutbildningen PTA och den holländska examen apothekerassistent beviljats receptarielegitimation.

Socialstyrelsens övergripande motivering till bifallen framgår av denna artikel.

Sveriges Farmaceuter har reagerat starkt och också JO-anmält förfarandet.

Frågan är alltjämt högaktuell – Sveriges Farmaceuter har fått kännedom om att Socialstyrelsen har flera pågående ärenden med ansökningar från danska farmakonomer.

Förbundet har också kontaktats direkt av farmakonomer med intresse för den svenska arbetsmarknaden.

– Som vi sagt förut anser vi att Socialstyrelsens beslut att bevilja receptarielegitimation i de här fallen är helt felaktiga. Det må vara så att farmakonomer expedierar recept i Danmark, som receptarierna i Sverige. Men farmakonomen gör det utan att ta det medicinska ansvaret, vilket i Danmark faller på apotekaren. Det är ju en mycket stor skillnad på att expediera med eller utan eget ansvar, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter (SFa).

SFa avser nu att kontakta Socialstyrelsen för en fortsatt dialog i frågan.

Socialstyrelsens agerande har nu också gett ytterligare eko internationellt.

Reaktionerna från danska professionsorganisationer har varit starka allt sedan frågan uppmärksammades för första gången av Svensk Farmaci hösten 2012.

Men även apotekarorganisationer i centraleuropeiska länder har nu kontaktat Sveriges Farmaceuter för att informera sig i frågan, och uttryckt oro.

– Man har insett att det de facto kan finnas svenska apotek där den högsta kompetensen är en utländsk apotekstekniker. Sverige riskerar att bli en språngbräda för icke-farmaceuter att arbeta som farmaceuter i andra EU-länder. Främst kanske i våra grannländer där det också finns receptarier, men man kan inte utesluta att okvalificerade personer tillfälligt får arbeta som apotekare i andra EU-länder. Socialstyrelsens beslut kan därmed få långtgående konsekvenser, säger Kristina Niemi.

Andra läser