Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ansökan gäller på Apoteket AB

Apoteket AB:s personal måste fortfarande ansöka om föräldraledighet. Bolaget har ännu inte bytt ut den gamla blankett som Sveriges Farmaceuter anser är lagstridig.

Enligt Föräldraledighetslagen ska den som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet anmäla detta till sin arbetsgivare.

Men trots att lagen anger att en anmälan ska räcka, används inom statliga Apoteket AB en blankett som heter ”Ansökan om föräldraledighet”.

På blanketten har chefen fyra svarsalternativ, exempelvis ”Beviljas inte” och ”Beviljas för annan period än enligt ansökan”.

Svensk Farmaci skrev om detta i maj i år.

– Blanketten signalerar att företagets uppfattning är att makten över huruvida den anställde kan eller inte kan utnyttja sin rätt till ledighet ligger hos arbetsgivaren, sa Viktoria Juzovitskaja, förbundsjurist på Sveriges Farmaceuter.

– Det rimmar illa med lagens reglering och ger felaktiga signaler både till anställda och till chefer inom Apoteket AB som kanske inte har koll på allt inom arbetsrätten.

Per Stadler, arbetsrättsstrateg på Apoteket AB, meddelade då att blanketten är gammal och att bolaget kommer att titta på frågan, men inte hunnit göra det än.

Drygt fyra månader senare använder Apoteket AB fortfarande den gamla blankett som Sveriges Farmaceuter anser är lagstridig.

Per Stadler, varför har inget hänt i frågan?

– Uppdraget att ta fram en ny blankett ligger hos en extern byrå och inom någon månad eller två lär de vara klara. Man ska komma ihåg att för hel föräldraledighet gäller att det räcker med anmälan, men vid partiell föräldraledighet räcker det inte. Vi försöker baka ihop dessa två situationer på en gemensam ny blankett, säger Per Stadler.

– Vår tolkning är att en anmälan ska räcka i alla lägen, det ska aldrig vara frågan om ansökan. Samråd med arbetsgivaren ska ske när det gäller förläggandet av ledigheten tidsmässigt, men här ska arbetstagarens behov enigt lagen vara de mest styrande, säger Viktoria Juzovitskaja.

Andra läser