Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV får inte höja avgifterna

Läkemedelsverket får som väntat inte höja läkemedelsföretagens avgifter nästa år – men hoppas kunna få igenom en höjning 2016 i stället. Remissinstansernas kritik ligger bakom regeringens nej.

Som Svensk Farmaci skrev i mars i år ville Läkemedelsverket justera läkemedelsföretagens avgifter för vissa ärendetyper från den första januari 2015, och skickade ett förslag till Regeringskansliet om detta.

Skälet var att verket fått nya uppdrag samt att delar av verksamheten är underfinansierad, till exempel inom kliniska prövningar.

Som vi skrev den 10 september har allt pekat på att regeringen skulle avvisa förslaget.

Enligt information som gick ut internt på LV i fredags har regeringen mycket riktigt sagt nej till en avgiftshöjning 2015.

Bakgrunden är att flera remissinstanser riktat kritik mot att LV inte tillräckligt tydligt visat på behoven av att höja avgifterna. Vissa instanser efterfrågade en redogörelse för hur Läkemedelsverket ytterligare kan öka effektiviteten i verksamheten.

Efter beskedet är Läkemedelsverkets mål nu att istället få till en höjning senast 2016.

”Remissinstansernas synpunkter på förslaget kommer vi givetvis att ta till oss. Det pågår redan ett omfattande arbete med att öka effektiviseringen genom processutveckling och förbättrad infrastruktur som stödjer ett effektivare arbetssätt”, skriver verket i meddelandet till medarbetarna.

Andra läser