Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Reform ökar risk för läkemedelsfel”

Förslaget till modernisering av det danska apotekssystemet späder ut kompetensen och kan leda till fler läkemedelsrelaterade fel, varnar fackförbundet Pharmadanmark. Farmakonomer likställs felaktigt med svenska receptarier i förslaget, menar man.

Som Svensk Farmaci skrev i augusti har en regeringstillsatt arbetsgrupp i Danmark efter lång försening tagit fram ett förslag till modernisering av den danska apotekssektorn.

Förslaget innebär bland annat att systemet för apoteksbeviljning (rätten att driva apotek) och kravet på farmaceuters ägande av apoteken kvarstår.

Tillgängligheten ska förbättras genom att reglerna för ”udligningssystemet”, filialverksamheten, liberaliseras.

Apotekarna ska nu själva få bestämma var upp till sju filialer ska ligga inom en radie på 75 km från ”centralapoteket”.

Dessa filialer behöver inte ha farmaceutiskt utbildad personal på plats, här räcker det med en så kallad farmakonom. Apoteksfilialerna uppfattas dock av allmänheten som apotek och receptexpediering sker som på vilket apotek som helst. Apotekaren på centralapoteket som filialen hör till har dock det yttersta farmaceutiska ansvaret.

Konstruktionen med apoteksfilialer gör att danska apotek enligt kritiker har lägst kompetenskrav i EU.

De danska apotekarna med fleras fackförbund Pharmadanmark välkomnar liksom branschföreningen Apotekerforeningen att det inte blir någon liberalisering av ägandet som i Norge och Danmark.

Men förbundet, som nu tagit fram ett remissvar, är ändå mycket kritiskt till lagförslaget.

”Det är med skuffelse som vi kan konstatera att viljan att säkra besparingar har vunnit över viljan att säkra en professionell utveckling av apotekssektorn”, skriver man.

”Med denna ändring av apotekslagen kan man frukta att de läkemedelsrelaterade felen ökar, eftersom tillgången till professionell rådgivning på apoteken förändras negativt”, fortsätter förbundet.

Pharmadanmark kräver att apoteksfilialerna ska bemannas med apotekare.

I departementets förslag överses det med att farmaceuternas närvaro är avgörande för den professionella nivån hos apotekspersonalen, skriver förbundet vidare.

Det framstår som om departementet anser att farmakonomer kan likställas med receptarier i Sverige, vilket är helt felaktigt, fortsätter man.

Det slutliga lagförslaget väntas klubbas i oktober.

Andra läser