Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre snabba… till Kristdemokraterna

Inför valet har Svensk Farmaci ställt tre snabba frågor till samtliga riksdagspartier. Idag svarar Anders Andersson, ledamot i riksdagens socialutskott, för Kristdemokraternas räkning.

Hur bra tycker ni att apoteksmarknaden fungerar efter omregleringen?
– Den fungerar betydligt bättre än tidigare. Det har blivit fler apotek i alla delar av landet, öppettiderna har förbättrats. Detta har gjort att tillgängligheten till mediciner har ökat.

Hur viktigt är det att Astra Zeneca behåller sin svenska koppling och förblir svensk-brittiskt?
– Det är viktigt att den svenska läkemedelsindustrin inklusive forskning finns kvar i Sverige och utvecklas. Ägarskapet kan här ha viss betydelse, men i grunden är det villkoren för att bedriva verksamheten i Sverige som komemr att vara avgörande. Det behövs goda företagsvillkor, goda villkor för forskning och utveckling. Detta innefattar tillgång till personal med rätt utbildning, som dessutom är villiga att satsa på en yrkeskarriär i Sverige.

Hur ser ni på farmaceutens roll i samhället och hur viktig är den?
– Farmaceutens roll är mycket viktig. Idag tillvaratas farmaceuternas kompetens för lite. Farmaceuterna är en del av helheten i hälso- och sjukvården och så bör vi se på framtidens utvecklingarbete.

Andra läser