Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Strategi väntas överleva riksdagsval

Den nationella läkemedelsstrategin överlever - oavsett valutgången. Det tror och hoppas Madeleine Wallding, direktör på Läkemedelsverket.

Den nationella läkemedelsstrategin, NLS, har nu omkring tre år på nacken.

Satsningen är ett nationellt initiativ kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet, som omfattar ett trettiotal punkter inom olika insatsområden.

Delprojekt i strategin berör bland annat ordnat införande av nya läkemedel, stegvis godkännande och generisk förskrivning.

Till helgen stundar riksdagsval och ett maktskifte är ett inte osannolikt scenario.

Madeleine Wallding är direktör för det så kallade CBL-kansliet på Läkemedelsverket, med ansvar för samordning av NLS.

Tror du att strategin kommer att löpa vidare enligt plan under nästa mandatperiod, även om det blir regeringskifte?

– Jag tror och hoppas det. Men man ska inte glömma att strategin är ett politiskt initiativ på som tagits av alliansregeringen, säger hon.

– NLS är baserad på en bred samsyn hos 25 involverade aktörer som har önskemålet att planen ska kunna fortgå oavsett den politiska färgen på regeringen. Det finns en bred konsensus om projektets nytta och vikten av att arbeta vidare mot visionen. Jag har inte fått några signaler från politiskt håll om att det finns önskemål om förändringar, säger Madeleine Wallding.

Svensk Farmaci har under dagen sökt företrädare för den politiska oppositionen med frågor om deras syn på den nationella läkemedelsstrategin vid ett eventuellt maktskifte.

Vi har dock hittills inte lyckats nå någon som anser sig ha tillräcklig ämneskännedom/mandat att kommentera frågan.

Vi återkommer med fortsatt bevakning av frågan efter valet.

Andra läser