Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Missnöje med reform

Nästan hälften av de svarande i Riksförbundet Attentions nya medlemsenkät upplever att lagerhållningen har försämrats på apoteken efter omregleringen.

Hur apoteksreformen påverkat tillgången till läkemedel på apoteken har debatterats ända sedan den omreglerade apoteksmarknaden blev verklighet 2010.

Så sent som i morse hävdade ledamoten i Socialutskottet Anders Andersson (KD) i Svensk Farmacis enkät inför valet att fler apotek och längre öppettider efter reformen ”gjort att tillgängligheten till mediciner har ökat”.

En ny medlemsundersökning från riksförbundet Attention talar dock ett annat språk.

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och Aspergers syndrom.

Av drygt 1 000 svarande uppgav nära hälften, 45 procent, att de upplever att lagerhållningen på apoteken försämrats.

De flesta klagomålen handlar om att man måste söka på fler apotek och/eller förbeställa sin medicin. 16 procent anser dock tvärtom att medicinen oftare finns i lager nu än för fem år sedan.

– Apoteksreformen har i väldigt liten utsträckning förbättrat tillgången på de läkemedel som våra medlemmar behöver, kommenterar Attentions förbundsordförande Anki Sandberg i ett pressmeddelande.

– Många tvingas att söka sina mediciner på flera olika apotek eller vänta flera dagar på att en beställning levereras. Det drabbar en patientgrupp som har svårt med framförhållning och planering.

– Situationen är ohållbar och det är hög tid för ansvariga politiker att reglera läkemedelshandelns tillgänglighet och varuhållning för dem som inte bara behöver Alvedon. Vi efterlyser också Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets röst i debatten. Borde inte dessa följa utvecklingen och slå larm när viktiga delar av behandlingen hotas på grund av bristande tillgång på förskrivna läkemedel?, fortsätter hon.

Enkäten visar dock också på en något förbättrad upplevd service på apoteken efter reformen.

29 procent tycker att servicen förbättrats och 14 procent att den försämrats.

Vissa enkätsvar beskriver upplevda brister i bemötande hos delar av apotekspersonalen och problem med bristande avskildhet på apoteket.

Läs mer om undersökningen på Attentions hemsida.

Mest läst