Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen skyndar på om indikatorer

Regeringen vill att det redan nästa år ska finnas publicerade apoteksindikatorer som stöd för konsumenterna. Det är mycket välkommet att regeringen skyndar på i frågan, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

I torsdags beslutade regeringen att ge Läkemedelsverket ett uppdrag att fortsätta utvecklingen av så kallade apoteksindikatorer.

Tanken är att det ska finnas offentlig information om hur bra varje apotek är i olika avseenden, så att kunder kan jämföra dem med varandra.

I Läkemedelsverkets förslag, som presenterades i juni, finns fem så kallade strukturindikatorer.

Rapporten nämner också två processindikatorer som kan bli aktuella men måste vidareutvecklas.

I det nya uppdraget till Läkemedelsverket vill regeringen att verket fortsätter utvecklingsarbetet. Verket ska också genomföra insamling och sammanställning av indikatordata.

Verket ska föreslå hur publiceringen ska gå till och se till att indikatordata finns publicerade redan under 2015.

Uppdraget ska redovisas i mars nästa år.

Kristina Niemi är förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

– Det är mycket välkommet att regeringen skyndar på och ger Läkemedelsverket ett fördjupat uppdrag redan innan valet, annars hade frågan riskerat att försvinna under en period. Det var en besvikelse att verket inte kom längre i sin första rapport, men inte desto mindre är det viktigt att det här systemet snarast blir verklighet och att en vidareutveckling av fler och bättre kvalitetsindikatorer inleds, säger hon.

Andra läser