Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre snabba… till Socialdemokraterna

Inför valet har Svensk Farmaci ställt tre snabba frågor till samtliga riksdagspartier. Lena Hallengren, riksdagskvinna och vice ordförande i socialutskottet svarar för Socialdemokraterna.

Hur bra tycker ni att apoteksmarknaden fungerar efter omregleringen?

Det finns förvisso fler apotek till antalet, men om det inte innebär att kunden får med sig sitt läkemedel hem hjälper inte fler apotek.

Samordning mellan apotekens läkemedelslager börjar ta form, men det fanns å andra sidan ett välfungerande system innan avregleringen.

Fler apotek och längre öppettider, men inte fler farmaceuter, är verkligheten.

Så ett antal nya problem uppstår, en del av dessa har lösts.

Men om en avreglering ska göras borde det förbättra situationen, det kan vi inte se.

Hur viktigt är det att Astra Zeneca behåller sin svenska koppling och förblir svensk-brittiskt?

Mycket viktigt. Sverige är nettoexportör av läkemedel och det bör vi fortsätta vara.

Dels för att det ger Sverige intäkter, dels för att det bidrar till att svensk sjukvård kan ligga långt fram.

Hur ser ni på farmaceutens roll i samhället och hur viktig är den?

Farmaceutens kunskap är viktig och blir än viktigare när allt fler blir allt äldre och det blir allt vanligare med flera diagnoser och därmed flera läkemedel.

Andra läser