Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Sverige riskerar bli språngbräda”

Ett hål i EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv kan göra att Sverige blir en språngbräda för icke kvalificerade personer att arbeta som apotekare i andra EU-länder, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter har nu svarat på remissen om det nya yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD), se även artiklar länkade nedan.

– Vi är överlag positiva till uppdateringen av YKD, men direktivet tillämpas olika för våra medlemmar. Apotekare faller under YKDs automatiska erkännande till skillnad från receptarier som faller under den generella ordningen. Det kan medföra problematiska situationer som vi vill uppmärksamma utredningen på, säger Clary Holtendal som samordnat förbundets remissvar.

Inom svensk vård- och sjukvårdssektor har receptarier och apotekare samma befogenheter, vilket är unikt både i jämförelse med andra länder och i jämförelse med andra legitimationsyrken i Sverige.

– Den omständigheten kan leda till situationer där Sverige har potentialen att fungera som ”språngbräda” och möjliggöra för icke kvalificerade personer att tillfälligt arbeta som apotekare i andra EU-länder, säger Clary Holtendal.

– Danska, tyska eller holländska apotekstekniker kan beviljas receptarielegitimation av Socialstyrelsen i Sverige, något som redan skett vid flera tillfällen. Sedan kan de få möjlighet att utöva apotekaryrket genom en så kallad tillfällig tjänstgöring. Vid tillsättande av tillfälliga tjänster är regelkraven inte lika höga som vid fasta, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter är också oroliga för att rörligheten inom Norden kan påverkas negativt av det nya YKD.

Receptarier som idag vill arbeta inom Finland eller Norge faller under den nordiska överenskommelsen om fri rörlighet för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som riskerar att försvinna inom kort (se artiklar nedan).

– Men vi hoppas på en fortsatt snabb och smidig behandling av receptariers likvärdiga yrkeskvalifikationer i de nordiska länderna, om den nuvarande överenskommelsen försvinner, säger Clary Holtendal.

Läs mer om nya YKD och dess effekter i tryckta Svensk Farmaci nummer 4 som når prenumeranterna i dagarna.

Förbundets remissvar kan läsas här.

Mest läst