Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Inget felbeslut”

Trots gårdagens nya ställningstagande var det inte fel att släppa paracetamol i allmän handel inför omregleringen 2009. Det säger Anders Carlsten, direktör för användning på Läkemedelsverket, som utvecklar resonemangen bakom stoppet för paracetamoltabletter i handeln.

Igår meddelade Läkemedelsverket att paracetamol i tablettform sannolikt försvinner från allmän handel från och med mars nästa år. Bakgrunden är att antalet rapporter om förgiftningar hos Giftinformationscentralen ökat kraftigt på senare år.

Svensk Farmaci bad Anders Carlsten, apotekare och direktör för användning på Läkemedelsverket, utveckla resonemangen bakom verkets förslag.

Ökningen av antalet rapporter har ju varit en trend i ganska många år. Varför tog ni det här beslutet just nu?

Bakgrunden är att vi har sett en sådan stadig ökning av rapporterna om förgiftningstillbud över tid. Frågan om tidpunkten är komplicerad, det behövs tid för att samla in och analysera data.

Var det ett felbeslut att släppa paracetamol i tablettform till allmän handel inför omregleringen 2009?

– Nej, jag tycker inte det. Beslutet var omdiskuterat och vi hade redan minskat förpackningsstorlekarna från 30 till 20 tabletter. Vi gjorde vad som var rimligt då utifrån tillgängliga data. Förutom mindre förpackningar gäller ju åldersgräns för köp och att varorna ska hållas under uppsikt.

Är ni säkra på att ökningen av förgiftningsrapporter kan relateras till den ökade tillgängligheten i allmän handel?

– Nej. Vi har inte så noggranna data att vi kan fastställa inköpsställen vid enskilda händelser. Vi bedömer dock att den ökade tillgängligheten kan vara en faktor.

– Riskprofil och tillgänglighet är alltid en balans. Man ska komma ihåg att tillgängligheten även ökat via cirka 400 nya apotek och apotekens utökade öppettider. Dessutom finns ju de andra beredningsformerna kvar i handeln. I jämförelse med tiden då vi hade ett apoteksmonopol kommer tillgängligheten till paracetamol att vara förbättrad även efter det här beslutet.

Är det bara uppgifterna om förgiftningstillbud från GIC som ligger bakom ert ställningstagande?

– Ja, det är bara dessa grunddata som vi baserat detta på.

Varför gäller förändringen bara tabletter? Det finns ju en förgiftningsrisk med paracetamol även i andra beredningsformer.

– Det är i princip bara tabletter som förekommit vid förgiftningstillbuden.

I en kommentar ansåg någon att det ”skulle vara lika logiskt” att stoppa NSAID i allmän handel och behålla paracetamol. Men nu blir det tvärtom. Kommentar?

– Riskerna med NSAID är också väldokumenterade men av annan karaktär. Preparaten har lite olika nischer. Båda kategorierna har god säkerhetsmarginal om de används rätt. Ett specifikt problem med paracetamol är att du inte får några omedelbara symtom vid överdosering. Vi bevakar även utvecklingen för NSAID, men där har vi inte sett samma starka signal.

Mest läst