Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Välkommet om paracetamol”

Från den 1 mars nästa år bör paracetamol i tablettform åter bara få säljas på apotek, föreslår Läkemedelsverket. Bakgrunden är ökningen av antalet förgiftningsfall. Sveriges Farmaceuter välkomnar beskedet.

Det är data från Giftinformationscentralen (GIC), som sedan några år är en del av Läkemedelsverket, som ligger bakom åtgärden.

Antalet samtal till GIC om paracetamolförgiftning har ökat från 2 500 år 2006 till knappt 4 400 under 2013.

Antalet samtal från sjukvården, som kan kopplas till enskilda patienter som vårdats på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning, mer än dubblerades från 529 år 2006 till 1161 förra året. Samma tendens ses fortsatt under 2014, enligt information från Läkemedelsverket idag.

– Vi bedömer att det finns skäl att begränsa tillgängligheten av paracetamol för att skydda folkhälsan, säger Anders Carlsten, direktör inom verksamhetsområde användning på Läkemedelsverket, i pressinformation på verkets sajt.

Ett förslag på beslut har nu skickats till berörda läkemedelstillverkare, som ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget inom tre veckor.

Sveriges Farmaceuter välkomnar beskedet.

– Riskerna med paracetamol är kända sedan länge och det finns många vetenskapliga studier publicerade som tydligt visar att paracetamol i hög dosering medför risk för allvarliga biverkningar och till och med död. Att endast tillåta försäljning via apotek har ett signalvärde. Här kan farmaceuter ge kunderna råd och korrekt information om läkemedlet. Man skulle även ytterligare kunna skärpa reglerna genom att tillåta maximalt en förpackning per köptillfälle. Det sänder signalen att intag av paracetamol i stora mängder är riskfyllt, säger Thony Björk, förbundsordförande.

Han vill dessutom se ett förändrat tillståndsförfarande vad gäller försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek, istället för dagens situation där det räcker med en anmälan till Läkemedelsverket.

Mest läst