Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

15 tjänster bort

Orexo omstrukturerar i höst. Produktionsenheten i Uppsala omvandlas till en teknisk utvecklingsanläggning och all produktion samlas istället hos externa tillverkare i USA. Cirka 15 tjänster försvinner i Uppsala.

I förmiddags hölls ett internt informationsmöte med de anställda. Där informerade ledningen om den planerade omstruktureringen av verksamheten i Uppsala som ska ske under hösten 2014.

Förändringen motiveras med att ”bolaget behöver fokusera sin verksamhet såsom produktion och är inte ekonomiskt lönsamt i gällande personalstruktur”.

Bolaget omorganiseras för att ”försöka vända mot vinst och skapa en långsiktig plattform för tillväxt”.

Produktionsanläggningen i Uppsala ska konverteras till en teknisk utvecklingsanläggning och all produktion ska i stället samlas hos externa tillverkare i USA.

Enligt företaget kommer cirka 15 positioner att avvecklas, främst inom avdelningen Operations och Development.

Anläggningen i Uppsala kommer i fortsättningen att fokusera på utveckling av nya produkter, vidareutveckling av befintliga produkter, globala inköp och extern tillverkning. Den kommer också att även fortsättningsvis utgöra det globala huvudkontoret för Orexo.

Andra läser