Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kompetens riskerar spädas ut i Danmark

Nu har lagförslaget som ska modernisera det danska apoteksväsendet offentliggjorts. Förslaget får hård kritik, bland annat för att det riskerar späda ut den farmaceutiska kompetensen.

Efter lång försening offentliggjordes i juni en rapport från en regeringstillsatt arbetsgrupp.

Den innehöll ett antal möjliga moderniseringsförslag för den danska apotekssektorn.

Ett lagförslag skickades ut till aktörerna före sommaren och ”höringsfristen”, eller remisstiden, på det går ut på fredag, den 22 augusti.

Sedan tidigare, se våra sajtartiklar från i våras som är länkade här nedan, har det varit känt att det inte blir någon liberalisering liknande dem i Norge och Sverige som öppnat för multinationella apotekskedjor.

I Danmark får apoteken som i flera andra europeiska länder bara drivas av enskilda apotekare. Apoteken får dock, utifrån ett strikt regelverk, upprätta filialer i närområdet.

Dessa behöver inte ha någon farmaceut närvarande i driften. Det yttersta medicinska ansvaret ligger på apotekaren på centralapoteket.

Danmark har enligt flera mätningar Europas lägsta apotekstäthet per capita, men landets geografiska litenhet gör att det ändå sällan är långt till apoteket.

Lagförslaget består bland annat av dessa delförslag:

– Beviljningssystemet och farmaceutägarskapet kvarstår.

Det ska även fortsättningsvis vara upp till Sundhedsstyrelsen att ”besluta var det finns behov av apotek och vilka personer med farmaceutisk kandidatexamen som ska kunnas beviljas att driva apotek”.

Proceduren för beviljningen ska dock stramas upp så att det ”också framöver är de mest kvalificerade apotekarna, som meddelas apoteksbeviljning.”

– ”Udligningssytemet”, filialverksamheten, liberaliseras. Apotekarna får nu själva bestämma var upp till sju filialer ska ligga inom en radie på 75 km från ”centralapoteket”.

– Det fastslås att apoteken ”ska vara en del av hälso- och sjukvården och inte detaljhandeln”.

– En lagstiftning ska tas fram som möjliggör rena online-apotek.

– Fler ”shop in shop”-apotek, drivna av enskilda apotekare, förespråkas.

– Möjligheten till statsgaranterade lån till apotekare för att finansiera exempelvis ombyggnad eller filialer försvinner.

Det slutliga lagförslaget väntas klubbas i oktober.

Fackförbundet Pharmadanmark arbetar med sitt remissvar, men har redan uttryckt besvikelse över förslaget som beskrivs som visionslöst.

Bland mycket annat pekar man på att förslaget riskerar ge en utspädning av den farmaceutiska kompetensen, eftersom tillgängligheten i första hand förbättras genom fler filialer där apotekare inte krävs.

Vi publicerar fler kommentarer i senare artiklar.

Här kan du läsa lagförslaget och höringsbrevet i sin helhet.

Andra läser