Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Resultat från NMS välkomnas

Resultaten från studien av strukturerade samtal på apotek i Storbritannien tolkas positivt av svenska företrädare för farmacin. Kristina Niemi, förbundsdirektör på SFA, vill att det svenska projektet snart realiseras mer storskaligt med offentlig finansiering.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare driver Läkemedelsverket ett pilotprojekt där strukturerade läkemedelssamtal på apotek utvärderas på ett femtiotal apotek. I projektet ingår personer med astma- eller kolläkemedel.

Projektet drivs i stora drag i linje med den brittiska tjänsten NMS, New Medicine Service, som är statligt finansierad.

NMS har existerat i Storbritannien sedan 2011 och omfattar patienter med nya läkemedel mot hypertoni, typ 2-diabetes, antikoagulantia eller astma/kol.

Som vi skrev förra veckan har NMS-tjänsten nu utvärderats.

Interventionen visade sig öka antalet patienter som följer sin behandlingsregim med tio procent jämfört med kontrollgruppen.

Resultaten välkomnas av många röster i Läkemedelssverige.

– Jag har inte läst studien i detalj men spontant känns resultaten positiva. Men man måste komma ihåg att vad vi gör i Sverige är en genomförandestudie, där vi använder den brittiska modellen, men utan möjlighet till utvärdering av följsamheten, säger Cecilia Bernsten, apotekare på Läkemedelsverket och projektledare för den svenska studien.

Kristina Niemi är apotekare och förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

– På apoteken arbetar farmaceuter som via sin rådgivning till patienter varje dag gör skillnad för patienterna. Den här studien stärker oss i det vi redan är övertygade om, nämligen att rådgivningen gör nytta när den sker i strukturerad form. Hög farmaceutisk kompetens på apoteken kan tillföra stora värden.

– Resultaten visar också att vi är på rätt spår i Sverige när vi nu börjat arbeta utifrån den här modellen. Jag hoppas att det inte ska dröja alltför länge innan projektet realiseras mer storskaligt och med en offentlig finansiering, säger Kristina Niemi.

Mest läst