Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelssamtal förbättrade följsamheten

Ett läkemedelssamtal från apoteket en till två veckor efter patienter fått nya mediciner förbättrade patienternas följsamhet till behandlingen samtidigt som totalkostnaden minskade, visar en ny studie från Storbritannien.

På många öppenvårdsapotek i Storbritannien har apotekarna sedan 2011 genomfört uppföljningssamtal med patienter som har fått nya läkemedel inom behandlingsområdena astma, kol, typ 2-diabetes, högt blodtryck och blodförtunning.

Samtalen skedde på apoteket eller via telefon en till två veckor efter att patienterna fått sin medicin.

Detta har ingått i ett projekt med avancerad service på apotek anslutna till den statliga sjukvården, National Health Service, NHS.

Genomslaget har varit stort, av landets 11 495 anslutna öppenvårdsapotek har 10 553 anmält att de genomfört uppföljningssamtal.

Nu har tjänstens effekter utvärderats av universitetet i Nottingham i en randomiserad och kontrollerad studie på drygt 500 patienter från 46 apotek.

Hälften lottades till att få ett läkemedelssamtal av en apotekare medan den andra hälften fick gå hem som vanligt utan ytterligare planerade kontakter med apoteket.

Tio veckor efter uthämtandet av medicinerna visar studien att sex av tio i kontrollgruppen fortfarande står kvar på sin medicin och tar den medan bland de som fick ett läkemedelssamtal är det sju av tio som fortfarande tar sin medicin.

Ekonomiskt visar studien att totalkostnaden för det statliga sjukvårdsystemet NHS för patienterna som fick läkemedelssamtal blev 46 brittiska pund lägre jämfört med de patienter som inte blev kontaktade.

En vinst som minskade till 21 pund när kostnaden för läkemedelssamtalen inkluderades.

Patienterna uppskattade läkemedelssamtalen som de såg som en möjlighet att diskutera och reda ut frågetecken som uppstått kring den nya medicinen.

De upplevde också en förstärkt relation till apotekaren som i vissa fall resulterade i ytterligare hälsokontakter utanför projektet.

Forskarna konstaterar att till skillnad från stora förändringar som en revolutionerande ny medicin mot cancer erbjuder läkemedelssamtalen en liten positiv effekt till en liten kostnad som resulterar i en långsiktig måttlig hälsovinst hos patienterna och en kostnadsbesparing i sjukvården.

Sett på populationsnivå är det troligt att införandet av läkemedelssamtal kommer att leda till både kliniska och ekonomiska vinster som kommer att betala för verksamheten i framtiden,  menar de.

På Sveriges Apoteksförening tar man emot studiens resultat med glädje.

– Det är spännande att det nu finns vetenskapligt belägg för att strukturerade läkemedelssamtal på apotek i England både förbättrar följsamheten och är kostnadseffektivt för det allmänna, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut i föreningen.

Han berättar att många i Farmacisverige och runt om i Europa otåligt har väntat på studiens resultat och att studien förhoppningsvis kommer att få betydelse för utvecklingen av farmaceutiska tjänster även här.

– Detta kommer ju väldigt lägligt eftersom Läkemedelsverket och apoteksbranschen gemensamt just nu håller på att utvärdera om det är möjligt att införa en liknande tjänst i Sverige, säger han.

Och med det positiva utfallet hoppas han att det ska resultera i konkret förändring ganska snart.

– Vi hoppas att ledningen för den Nationella Läkemedelsstrategin tar till sig den här studien och ser värdet av tjänsten och att det blir en motsvarande tjänst i Sverige redan under nästa år. Det har vi föreslagit, säger han.

 

Läs hela forskarrapporten, publicerad på Nottingham Universitys webbplats:
Elliott RA et al. Understanding and Appraising the New Medicines Service in the NHS in England.

Mest läst