Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV räknade fel på en halv miljard

Först uppgav TLV att apoteken hade tjänat över en miljard på parallellimporterade läkemedel under 2012. Nu har de räknat om och då är vinsten bara hälften så stor.

I mars presenterade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, siffror på hur mycket apoteksbranschen tjänat på parallellimporterade läkemedel för 2012.

Då handlade det om över en miljard kronor, påstod myndigheten.

Strax efter midsommar kom TLV med en ny rapport om apoteksmarknadens lönsamhet, men då anges apotekens förtjänst på parallellimporten för 2012 endast till hälften så mycket, 535 miljoner kronor. TLV har alltså räknat fel på en halv miljard.

– Det är bara att konstatera att det blev fel i den första analysen, säger Svante Rasmuson, analytiker på Apoteksavdelningen på TLV som har varit med och skrivit båda rapporterna.

Det handlar om att de uppskattningar av apotekens rabatter, som grundade sig på internationella jämförelser, blev för stora.

– Vad de parallellimporterade medlen säljer för har vi ju väldigt god kontroll på. Det som är det svåra är att uppskatta är vad apoteken har lyckats förhandla sig till för rabatter. Vi gjorde en ordentlig djupdykning tillsammans med IMS Health kring detta, men det visade sig att apoteken inte hade lyckats förhandla sig till så stora rabatter som vi hade räknat med, säger Svante Rasmuson.

De korrekta uppgifterna för apotekens vinst av parallellimport är nu 535 miljoner kronor för 2012 och 600 miljoner kronor för 2013.

På Sveriges Apoteksförening var man tidigt kritisk till uppgiften om en vinst på en miljard kronor och nu tycker man att det var olyckligt att den felaktiga siffran spreds.

– Det blev ju en felaktig bild, framförallt i media. Den rapportering som gjordes efter rapporten blev därför snedvriden, men uppfattas som en sanning. Dagens Industri hade rubriker om att apoteken tjänar storkovan eller liknande. Och det är lite olyckligt eftersom det inte ger en rättvis bild av hur det ser ut på riktigt, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Att den första felaktiga siffran fick en så stor spridning, medan den korrigerade lägre siffran inte alls har fått samma spridning tror han har en naturlig förklaring.

– En miljard är ju en rubrikvänlig siffra, säger han.

TLV arbetar just nu med en översyn av den handelsmarginal som gäller vid försäljning av receptbelagda läkemedel på apotek.

”Den kanske viktigaste diskussionen sedan omregleringen”, som Johan Wallér uttrycker det.

I detta arbete ska TLV samråda med Sveriges Apoteksförening. Kanske är det därför som han inte är alltför upprörd över felräkningen?

– Vi är glada över att vi har kunnat prata med TLV under den här processen och kunnat visa på hur det egentligen fungerar och hur den egentliga intjäningsförmågan ser ut på apoteken. Både vi och apoteksaktörerna har efter den första rapporten tagit upp att siffran en miljard är fel och det har TLV lyssnat på, säger han.

Han har också ett stort förtroende för myndighetens framtida beräkningar och uppgifter.

– Jag tror att TLV är ute efter att göra ett så noggrant arbete som möjligt. Det som är lite olyckligt är att man gick ut med en uppgift först och sedan blev tvungna att korrigera den, säger han.

När det gäller diskussionerna med TLV om handelsmarginalen – som ska börja gälla från och med den 1 januari 2015 – så går de bra, enligt Johan Wallér.

– Handelsmarginalen på apotek har legat still i fem år och det är helt rimligt att den ses över och justeras uppåt, säger han.

Andra läser