Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill skapa nordiskt apotek

Skapa ett gemensamt nordiskt apotek för ovanliga läkemedel. Det föreslår utredaren Bo Könberg i en rapport till Nordiska ministerrådet.

Det tidigare statsrådet Bo Könberg presenterade tidigare i sommar en rapport om hur det nordiska hälso- och sjukvårdssamarbetet kan utvecklas och förstärkas på 5–10 års sikt.

Det skedde i samband med Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitiks möte i Reykjavik i juni.

Rapporten ska fortsättningsvis behandlas vid Nordiska rådets session i Stockholm i oktober.

Rapporten innehåller 14 konkreta förslag. Bland annat föreslås utökat samarbete kring högspecialiserad vård, sällsynta diagnoser samt för att stävja antibiotikaresistens.

En av de 14 punkterna, närmare bestämt nummer 12, föreslår ett utbyggt nordiskt läkemedelssamarbete.

Konkret föreslår Könberg att ett gemensamt nordiskt apotek för ovanliga läkemedel etableras.

Det vore enligt Könberg ”ändamålsenligt att utvidga samarbetet om att upprätthålla ett lämpligt beredskapslager av ovanliga läkemedel. Här avses sjukdomar som förekommer så sällan i de nordiska länderna (t.ex. ormgift, difteri och botulism) att det inte är lämpligt ur ett effektivitetsperspektiv att bygga upp egna nationella lager.”

”Samarbetet kan först resultera i att ett nordiskt apotek etableras för ovanliga läkemedel och sedan utvidgas till att omfatta beredskapsprodukter, dvs. vacciner och antitoxiner som sällan används, men för vilka de nordiska länderna bör ha ett beredskapslager som kan användas i krissituationer”.

Könberg vill också se ett ökat informationsutbyte om de villkor och priser som länderna får i samband med inköp av läkemedel.

Det förväntas ge länderna en starkare position i framtida förhandlingar.

På ”lite sikt i ett senare skede” argumenterar Könberg även för ett samarbete kring bedömningen av nya läkemedel.

Socialministrerrådet beslutade vid junimötet att redan nu sätta igång med ett arbete på fem av de 14 punkterna.

Till dessa fem hörde dock inte förslaget om ett nordiskt apotek.

Andra läser