Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceutrecept på väg

I Norge kan farmaceuter på apotek komma att få skriva ut recept på bland annat p-piller inom bara något eller några år. Förslaget kommer från de norska kristdemokraterna och stöds av hälsoministern.

Stortingets hälso- och omsorgskommitté behandlade nyligen ett antal förslag från representanter från Kristelig folkeparti med syfte att minska antalet oönskade graviditeter.

Ett av förslagen är att låta farmaceuter skriva ut bland annat p-piller, rapporterar den norska Apotekforeningen på sin hemsida.

Både kommittén och hälsominister Bent Höie har ställt sig positiva till förslaget.

”Ett sätt att göra preventivmedel tillgängliga är att låta farmaceuter få förskriva enklare läkemedel. Att införa en ordning med farmaceutförskrivning av enklare receptbelagda läkemedel är under värdering på departementet, och kommer att tas upp i läkemedelspropositionen som vi ska lägga fram för Stortinget våren 2015”, skriver Bent Höie i ett brev till Stortinget.

Apotekforeningen välkomnar förslaget. Branschföreningen har tidigare föreslagit en begränsad förskrivningsrätt för farmaceuter efter stramt definierade kriterier som satts upp av myndigheterna.

Föreningen vill att farmaceutrecept bland annat ska kunna omfatta läkemedel mot ögoninfektioner, svampinfektioner i slidan, vissa typer av allergier, hemorrojder och medel mot nagelsvamp.

Förskrivningsrätt för farmaceuter är inget helt nytt i Norge.

Redan hösten 2009 gav en tillfällig föreskrift apotekare och receptarier på norska apotek så kallad “midlertidig rekvireringsrett” för de antivirala läkemedlen Tamiflu och Relenza.

Försöket utvärderades av utredningsinstitutet Econ Pöyry på uppdrag av Helsedirektoratet.

Enligt utvärderingen uppnåddes målet ökad tillgänglighet, men samtidigt bidrog den ökade tillgängligheten till en hamstringseffekt.

Enligt Econ Pöyry-rapporten var erfarenheterna från försöket vid svininfluensan inte tillräckliga för att dra slutsatsen att farmacevtrekvirering/apoteksrecept är att rekommendera i en normalsituation.

Försöket visade dock att apoteken har system och praktiska möjligheter att utföra sådan verksamhet.

Farmaceuter har i dagsläget begränsad rekvisitions/förskrivningsrätt för läkemedel i bland annat Storbritannien, USA och Kanada.

Andra läser