Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Strid om 3+2 i Norge

Universitetet i Oslo får kritik efter att man överraskande valt att avsluta planerna på att skapa en farmaciutbildning enligt 3+2-modell.

I Norge föreslog en statlig utredning 2012 att en bachelor/mastersstruktur bör införas för farmaciutbildningarna i landet.

Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning, ett samarbetsorgan med representanter från de fem norska farmaciutbildningarna, fick i uppdrag att skapa ett nationellt ramverk för en 3+2-modell.

Men Farmasøytisk institutt (FI) vid Universitetet i Oslo har nu valt att avsluta processen, skriver nyhetssajten Farmatid.

Enligt prefekten Henrik Schultz på FI är det ett ”för stort avstånd mellan vad de olika lärosätena anser behövas för att skapa ett utbildningsförlopp med hög kvalitet”.

Osäkerheten kring finansiering har också bidragit till att FI hoppar av, enligt Farmatid.

Thrina Loennechen, ordförande i Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning, beskriver Universitetet i Oslos kovändning i 3+2-frågan som respektlös.

– Det är en mycket beklaglig helomvändning i en fråga där många deltagare från alla lärosäten tillsammans har arbetat hårt i ett och ett halvt år och kommit fram till ett förslag på en nationell 3+2-modell, säger hon till Farmatid.

I Sverige finns ingen nationell samsyn i frågan. 3+2-modellen finns i nuläget bara vid Umeå universitet.

Som vi skrev i våras kommer Uppsalas farmaciutbildningar sannolikt att börja ges enligt 3+2-modell hösten 2016, där apotekar- och receptarieutbildningarna fortfarande är två skilda program.

Andra läser