Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Hade hoppats komma längre”

Svensk Farmaci bad Läkemedelsverkets projektledare Cecilia Bernsten utveckla tankarna bakom förslagen på apoteksindikatorer. SFa:s ordförande Thony Björk saknar indikatorer för processer.

Som Svensk Farmaci skrev igår har Läkemedelsverket nu presenterat sitt förslag på så kallade apoteksindikatorer i en rapport.

Svensk Farmaci bad projektledaren Cecilia Bernsten berätta om arbetet och tankarna bakom förslaget.

Det fanns 21 indikatorer i remissförslaget, men det blev bara fem i ert slutliga förslag.

– Det kan tyckas vara få, men det har samtidigt varit viktigt att få ned det till ett hanterligt antal. Det återstår att operationalisera indikatorerna och inom varje indikator kan det komma att rymmas flera enkätfrågor. Man ska inte underskatta möjligheten att driva apotekens i riktning mot kvalitet via de här verktygen.

Alla fem är strukturindikatorer som till synes kan besvaras med ett enkelt ja eller nej. I flera fall kan man tänka sig att kedjor tar fram dokument centralt som distribueras till alla apotek, vilket gör att man i ett nafs uppfyller indikatorns krav på alla sina apotek.

– Visst, det kan tyckas lite banalt att vi bara har tagit fram strukturindikatorer. Men det här ska ses som ett första, litet steg i en utveckling som kommer att fortsätta. Vi ville verkligen få till processindikatorer, men nådde inte hela vägen fram. Det finns i nuläget helt enkelt inte möjligheter att mäta parametrar som exempelvis rådgivning i egenvården tillräckligt bra. Men det här är saker vi har med på ”utvecklingshyllan”. Vi nämner två processindikatorer som kan bli aktuella men måste vidareutvecklas i rapporten.

Hade ni hoppats kunna komma längre?

– Ja, det tror jag alla hade hoppats på. Men man får också se det som att samarbetet med alla aktörer kring indikatorerna varit en metodutveckling i sig. Och återigen, det här ska ses som ett första, litet steg.

Det kanske finns nackdelar att ha en arbetsprocess där så många aktörer deltar. Det blev ju väldigt få indikatorer, har ni kanske lyssnat för mycket på enskilda intressenter och sållat bort förslag så fort de ogillats av någon?

– Nej, det tycker jag inte. Den tredje indikatorn, avskilt utrymme för enskild rådgivning, är exempelvis en fråga som patientorganisationerna drev hårt och som inte älskades av apoteksbranschen.

Vad blir nästa steg?

– Nu ligger bollen på departementet. Men som sagt så behöver de första indikatorerna operationaliseras, och sedan måste vi gå vidare och försöka hitta metoder att mäta exempelvis rådgivning.

Trots negativa erfarenheter med självrapportering från Holland, föreslår ni att apoteken själva ska rapportera hur de uppfyller indikatorerna.

– Ja, vi har tänkt oss självrapportering via en e-enkät, men den ansvariga instansen ska kunna begära in underliggande dokument stickprovsmässigt, säger Cecilia Bernsten.

Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter, tycker att det är positivt att indikator-projektet nu är i hamn med en slutrapport.

– Det är ett bra första steg, men det är litet synd att man bara föreslår strukturindikatorer av karaktären ja/nej, säger han.

– Jag skulle gärna se att man i nästa steg kommer vidare och börjar mäta parametrar med koppling till exempelvis rådgivning och kompetensutveckling.

Andra läser