Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bara fem indikatorer för att jämföra apotek

450 indikatorer blev först 21 - och i slutändan bara fem. Läkemedelsverket är färdig med sitt förslag till apoteksindikatorer.

Verket fick 2013 ett regeringsuppdrag inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin, NLS, att ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer för apotek.

Syftet är att ge allmänheten en möjlighet att jämföra apotek med avseende på patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet.

Svensk Farmaci har tidigare skrivit om de preliminära indikatorerna när de var ute på remiss.

Verkets kartläggning aktualiserade först cirka 450 olika indikatorer. Antalet har sedan stegvis minskats ner. I det förslag som gick på remiss fanns 21 indikatorer.

I Läkemedelsverkets slutliga förslag, som offentliggjorts idag, finns bara fem indikatorer kvar.

De berör i tur och ordning möjligheten att förbeställa receptförskrivna läkemedel, skriftliga instruktioner för rådgivning av receptfria läkemedel, avskilt utrymme för enskild rådgivning, möjlighet till tidsbokning av rådgivning och dokumenterat arbetssätt för avvikelser och negativa händelser.

Ytterligare två indikatorer, som enligt Läkemedelsverket kräver vidareutveckling innan de kan användas, föreslås också för att mäta kvalitet i apotekens kundmöten:

Andel kunder vars recept kontrolleras avseende förskriven dos, interaktioner, dubbelförskrivningar, kontraindikationer samt olämpliga läkemedel för barn respektive äldre med hjälp av elektroniskt beslutsstöd

Genomsnittligt antal kompetensutvecklingstimmar om användning av receptfria respektive receptbelagda läkemedel av människor eller djur under det senaste året hos personal som arbetar i receptexpeditionen respektive egenvården.

Läs rapporten med Läkemedelsverkets förslag på indikatorer här.

Mer information senare.

Mest läst