Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill ha skarpt besked om förskrivning

För tredje gången på nio år får Läkemedelsverket i uppdrag att analysera generisk förskrivning. Den här gången vill regeringen ha ett tydligt ja eller nej från verket.

Regeringen har idag gett Läkemedelsverket ett nytt uppdrag att analysera ett möjligt införande av generisk förskrivning (GF).

2005 fick verket uppdraget första gången. Då kom myndigheten fram till att det inte fanns något ekonomiskt incitament för GF. Inte heller patientsäkerheten kunde användas som ett tyngre skäl för eller mot GF. Den fördel som GF innebär för förskrivarna ska vägas mot de initiala kostnaderna, menade verket den gången.

Som ett led i den nationella läkemedelsstrategin utredde Läkemedelsverket 2011/12 införande av frivillig GF.

En förutsättning för det var enligt verkets slutrapport från 2012 implementeringen av nationell ordinationsdatabas, NOD, ett arbete som väntas vara genomfört först 2017. Kostnaderna, vid sidan av NOD, beräknades till 200 miljoner kronor.

Regeringen vill nu att Läkemedelsverket ”ytterligare belyser kostnadseffektiviteten” för ett genomförande i en ny rapport.

Regeringen indikerar i uppdragsbeskrivningen att man inte är helt nöjd med de föregående rapporterna: ”Tidigare rapporter har inte i tillräckligt hög grad analyserat eventuella vinster med generisk förskrivning”.

Eftersom det är osäkert om GF ger ett mer patientsäkert system, får verket dessutom denna gång uppdraget att se över om det finns andra möjligheter att minska risker vid utbyte av läkemedel på apotek. Här uppmanas Läkemedelsverket särskilt att analysera vad som skrivits i Apoteks- och läkemedelsutredningen om föreskrifter kring märkning av läkemedelsförpackningar.

Regeringen vill denna gång ha en konkret rekommendation från Läkemedelsverket om huruvida GF bör införas eller inte.

Senast den 30 maj 2015 ska uppdraget avrapporteras.

Mest läst