Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Barnsjukdomar” bakom UKÄ-kritik

2012 fick Umeås receptarieutbildningar högsta betyg i landet, men nu får apotekarutbildningen underkänt av UKÄ. Bristerna gäller dock bara tre granskade examensarbeten och lärare på utbildningen beskriver problemen som barnsjukdomar.

2012 fick Umeås receptarieutbildningar högsta betyg i dåvarande Högskoleverkets utvärdering. Samtidigt fick övriga lärosäten i landet utom Kalmar kritik i olika grad.

När UKÄ:s utvärderingar av landets apotekarutbildningar nu är klara är det tvärtom Umeå som får kritik, medan övriga lärosäten (Göteborg och Uppsala) klarar sig utan.

Umeå-utbildningen får betyget bristande måluppfyllelse för målet ”visa fördjupad förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa problem”.

Utbildningen bedöms därmed hålla bristande kvalitet, trots att måluppfyllelsen är hög för övriga sju bedömningspunkter.

Så sent som hösten 2012 startade det nya apotekarprogrammet från scratch i Umeå med 20 studieplatser.

Dessa studenter examineras först 2017 om de klarat kurserna.

De personer som tar apotekarexamen i Umeå före 2017 är personer med receptarieutbildning som har gått det tvååriga mastersprogrammet i farmaci.

Det har hittills inte handlat om stora volymer av studenter som tar apotekarexamen i Umeå – UKÄ:s analys är baserad på brister i tre av sju granskade examensarbeten.

– Det handlar om små volymer och det kritiken tar fasta på kan ses som barnsjukdomar. Jag är helt trygg med att de här bristerna inte kommer att finnas nästa år. Vi jobbar redan med det som kritiken är inriktad på och jag är inte orolig för att examensrätten ska vara i fara, säger Andy Wallman, lärare på apotekarprogrammet vid Umeå universitet.

Läs utvärderingen från UKÄ här.

Svensk Farmaci har även sökt Sofia Mattsson, universitetslektor och programansvarig för apotekarprogrammet i Umeå, för en kommentar.

Mest läst