Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Protester mot förslag om avgiftshöjning

Generikabranschen i Sverige sysselsätter ungefär 160 personer – men varje år finansierar den ungefär lika många anställda handläggare på Läkemedelsverket via sina avgifter. LV vill höja avgifterna men branschen protesterar och varnar för färre läkemedel.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare vill Läkemedelverket (LV) höja avgifterna för företag som exempelvis vill ansöka om godkännande.

Anledningen är, enligt Läkemedelsverket, att den statliga läkemedelskontrollen går med underskott.

Ett förslag, som är tänkt att ge LV ett tillskott på 72 miljoner kronor årligen, har gått på remiss.

Generikabranschen har reagerat starkt negativt. LV:s verksamhet har växt i orimlig proportion till läkemedelsmarknaden, anser man, vilket bidragit till underskottet.

”Läkemedelsverkets utgifter och antalet anställda har fördubblats under de tio senaste åren medan läkemedelsindustrin, den verksamhet Läkemedelsverket är satt att granska, står mer eller mindre och stampar under nolltillväxt”, skriver föreningen i sitt remissvar.

Föreningen pekar också på att utvecklingen i Sverige och globalt går mot ett ökat fokus på att begränsa kostnaderna för läkemedelsbehandling. Samtidigt ökar kostnaden för granskning som till synes ”får bli det den blir” utan att den ifrågasätts, skriver FGL.

Enligt FGL kan en avgiftshöjning göra att det kommer färre konkurrenter på varje substans efter en patentutgång, vilket skulle motverka prispressen i generikasystemet.

Mest läst