Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler vaccinerade trots mild influensa

Trots att antalet personer över 65 år ökar och att den senaste influensasäsongen var relativt mild ökar vaccinationstäckningsgraden bland äldre.

Influensasäsongen är över för denna gång och Folkhälsomyndigheten konstaterar att säsongen 2013/2014 blev mildare än normalt.

Myndigheten som bland annat följer antalet laboratorieverifierade fall kan redovisa en siffra på knappt 2 600 fall för säsongen 2013/2014.

Något som ska jämföras med nästan 8 200 fall för säsongen innan.

– Årets säsong var relativt mild, men inte extremt mild, det var snarare förra året som var ovanligt svår, då vi hade tre influensavirus som cirkulerade parallellt, säger Hélène Englund, epidemiolog vid enheten för Vaccin och register på Folkhälsomyndigheten.

Labbsiffrorna är bara toppen på isberget, många fler insjuknar och tillfrisknar utan att behöva blanda in vården.

Men myndigheten följer flera mått som till exempel sökningar på vårdguiden.se som också pekar på att förra säsongen var mildare.

Däremot var det ungefär samma antal dödsfall som sätts i samband med influensan under de två senaste säsongerna vilket kan förklaras av att de är de allra svagaste, personer över 65 år och de som tillhör någon medicinsk riskgrupp, som riskera att avlida.

Den nedåtgående trend i vaccinationstäckningsgrad hos personer över 65 år som har noterats ända sedan pandemin 2009/2010 kan nu också vara bruten eftersom den nu för första gången sedan dess stiger igen.

Under säsongen vaccinerades 45,7 procent av alla över 65 år vilket är en liten ökning från de 44,2 procent säsongen innan. Och det är egentligen en större ökning än det ser ut som.

– I och med att den äldre befolkningen ökar så måste ju landstingen vaccinera fler och fler bara för att behålla sin täckningsgrad och nu ökar täckningsgraden något, säger Hélène Englund.

Men det är fortfarande långt kvar till de 60-65 procent av de äldre som vaccinerade sig före pandemin och all den uppståndelse som blev med biverkningarna då.

– Vi vet inte exakt vad nedgången i vaccinering beror på, men troligtvis har vaccinationskampanjen under pandemin och de efterföljande rapporterna om narkolepsi haft en påverkan. Även om själva pandemivaccinet inte har någon koppling till narkolepsi bland vuxna eller bland äldre. Det är också ett helt annat vaccin som vi använder inom säsongsinfluensakampanjerna, men det är sannolikt lätt att blanda ihop detta, säger hon.

Hélène Englund menar att det är viktigt att förklara dessa skillnader och få fler äldre att vaccinera sig.

– Personer som tillhör riskgrupper ska alltid överväga att vaccinera sig för oavsett om säsongen blir mild eller svår så är det dem som riskerar att bli allvarligt sjuka, säger hon.

Mest läst