Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Olika syn på farmaceuters bidrag

Farmaceuters medverkan i läkemedelsgenomgångar innebär merarbete för läkarna, enligt tre kliniska farmakologer. Sveriges Farmaceuter tvivlar på slutsatsen och tror på ett gemensamt arbete för en bättre läkemedelsanvändning.

De tre kliniska farmakologerna Susanna Wallerstedt, Karin Nylén och Ulrika Wall tar till orda på debattplats i det senaste numret av Läkartidningen.

”Sätt patienten i fokus genom att låta läkaren sköta läkemedelsarbetet” är budskapet.

Författarna anser att vården ”vinner om läkare ges bättre möjlighet att själva göra läkemedelsgenomgångarna i stället för att involvera apotekare/farmaceuter”.

”När farmaceuter eller apotekare involveras i läkemedelsgenomgångarna innebär det merarbete för läkaren i form av rapportering och dokumentation”, skriver läkarna vidare.

Sveriges Farmaceuters ordförande Thony Björk tror att det är precis tvärtom.

– Apotekare dokumenterar ju och underlättar snarast för läkaren att fatta beslut. Jag har svårt att tro att den här synen är representativ för läkarkåren som helhet.

– Det här är ingen ny diskussion, den blommar upp med jämna mellanrum. Det borde vara hög tid att arbeta tillsammans för bästa möjliga läkemedelsbehandling i stället för att strida om revir.

Andra läser