Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Undantag för apotek kritiseras

En statlig utredning vill stärka meddelarskyddet – men inte för apotekspersonal. Sveriges Farmaceuter är kritiskt.

Enligt en aktuell statlig utredning ska privatanställda i offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg omfattas av samma meddelarskydd som offentligt anställda.

Syftet är att stärka yttrandefriheten och öka allmänhetens insyn i offentligt finansierade men privatägda verksamheter.

Utredningen, som nu gått på remiss, föreslår dock att apotekspersonal ska undantas från lagförslaget.

Detta dels eftersom utredaren anser att detaljhandel med läkemedel är ett eget verksamhetsområde som inte direkt ingår i vården, och inte heller är direkt offentligt finansierad.

Viktoria Juzovitskaja är jurist på Sveriges Farmaceuter.

– Det är väldigt olyckligt att apoteksverksamhet inte omfattas av förslaget, säger hon.

– Apotekens huvudsakliga uppdrag är ju att erbjuda kvalificerad läkemedelsrådgivning till allmänheten i samband med receptexpediering och läkemedelsförsäljning. Att i lagförslaget stoppa in apoteksverksamheten i ett detaljhandelsfack är en grov förenkling av verkligheten.

– Eftersom receptexpeditionen till stor del är offentligt finansierad har allmänheten ett intresse av insyn och uppföljning, säger Viktoria Juzovitskaja.

– Det är viktigt att det finns en fungerande meddelarfrihet även för apoteksanställda. Eventuella missförhållanden eller risker för patientsäkerheten måste kunna komma till allmänhetens kännedom. Personalens anställning och integritet måste skyddas på samma sätt som inom andra verksamhetsområden när känsliga uppgifter lämnats till media, säger Viktoria Juzovitskaja.

Läs förbundets remissvar här.

Andra läser