Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Minister pressades om apoteksreformen

Beskrivningarna av Apotekssverige på monopoltiden var diametralt olika i dagens riksdagsdebatt om apoteken.

Riksdagsledamoten Monica Green (S) är missnöjd med utvecklingen efter omregleringen och har ställt en interpellation till socialministern.

Den besvarades av ministern och debatterades under en knapp halvtimme i förmiddags.

Monica Green pekade bland annat på sämre tillgänglighet till läkemedel, minskad tid för rådgivning och sämre förtroende för apoteken hos befolkningen.

Enligt henne var de flesta väldigt nöjda med apoteken före omregleringen.

– Men av ideologiska skäl var det alldeles nödvändigt att privatisera och slå sönder denna sammanhängande (apoteks)kedja. Sedan har ni varit tvungna att lappa och laga, kritiken har ju inte varigt nådig, sa hon i debatten  idag.

Hennes två frågor till ministern löd ”Vad avser socialministern göra för att säkra medicinförsörjningen i hela landet?” och ”Vad avser socialministern att göra för att förtroendet för apoteken ska öka igen?”.

Hägglund hänvisade till Statskontorets rapport från maj i fjol, som fastslog att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel uppfyllts ”i hög grad”.

Han hänvisade också till apoteks- och läkemedelspropositionen som innehåller ”en rad förslag med syfte att tillgodose god läkemedelsförsörjning”.

Medan Monica Green beskrev monopolsystemet i positiva termer, pekade Hägglund på att det “fanns en oerhörd irritation hos många” över långa väntetider på monopoltiden.

På monopoltiden var det också “tusen gånger lättare att få tag på cigaretter än rökavvänjningsmedel”, enligt socialministern.

Lyssna på hela interpellationsdebatten här.

Andra läser