Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många möjliga skäl att anmäla ny LMA

Sveriges Apotekarförening har samlat sina medlemsföretag för att diskutera varför mer än fyra av tio apotek anmäler ny läkemedelsansvarig varje år, som Svensk Farmaci tidigare rapporterat om. Det resulterade i många tänkbara förklaringar, men få konkreta svar.

I snitt anmäler över 40 procent av alla Sveriges apotek varje år till Läkemedelsverket att de har en ny läkemedelsansvarig, LMA.

Verket konstaterade i sin tillsynsrapport över öppenvårdsapoteken 2013 att antalet anmälningar om ny LMA under de senaste tre åren stadigt har legat runt 500 – 600 stycken per år bland landets cirka 1 300 apotek.

– Vi har ett stort antal ärenden där apotek byter läkemedelsansvarig, det kan vi se, men vi vet inte orsaken, säger Anna Beckman Gyllenstrand, läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket.

Eftersom LMA är den roll som ska kvalitetssäkra arbetet på apoteken så kan det ses som oroväckande om det är en hög omsättning på de personer som har denna roll eftersom kontinuiteten i kvalitetsarbetet och därmed kvaliteten då kan bli lidande.

Med anledning av de höga siffrorna har Sveriges Apoteksförening ställt frågan om vad det kan bero på till sina medlemsföretag som omfattar nästan hela den svenska apoteksmarknaden.

I går, onsdag, träffades de för att diskutera frågan.

– Vi är säkra på att siffrorna inte visar den faktiska omsättningen av LMA utan det som siffrorna visar är antalet anmälningar. Det kan till exempel vara anmälningar som inte har blivit godkända eller temporära byten vid föräldraledighet eller lite längre sjukskrivning. Det faktum att en person kan vara LMA på flera apotek kan också blåsa upp siffrorna, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Den omreglerade apoteksmarknaden med många olika arbetsgivare kan också vara ett skäl till de många nyanmälningarna, menar han.

– Det är en dynamisk marknad där fler apotek har tillkommit, det är en rätt så rörlig arbetsmarknad med väldigt låg arbetslöshet. De LMA som finns är attraktiva på marknaden, säger han.

Hos vissa apoteksaktörer har det också varit mer dynamiskt än hos andra, som hos Apoteksgruppen till exempel.

– Just inom Apoteksgruppen har vi ju under de senaste åren sålt många apotek och då har man ju bytt tillståndsinnehavare till apoteket och det kan också ha påverkat att man har ändrat LMA mer än hos de andra kedjorna, säger Birgitta Lange Sjöblom, kvalitetschef på Apoteksgruppen.

Inom Apotek Hjärtat ser man även LMA-rollen som ett första steg för unga ambitiösa apotekare som sedan tar klivet upp och blir apotekschefer och då lämnar ifrån sig LMA-rollen.

Det verkar alltså finns många tänkbara och naturliga förklaringar till den höga frekvensen anmälningar av ny läkemedelsansvarig i Apotekssverige.

Men sanningen är att ingen egentligen vet varför det är så många. Och så kommer det sannolikt att förbli.

Läkemedelsverket har nämligen inga planer på att utreda frågan, de prioriterar annat istället.

Men viktigare än varför är kanske frågan om det är ett problem för kvaliteten på apoteken?

– Det är inte något vi har fått några signaler om, säger Robert Svanström på Sveriges Apoteksförening.

Mest läst