Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kronan vill ha utökad rådgivning

I ett utspel under helgen gick Apotek Kronan ensamma ut och uppmanar regeringen att ge apoteken ett utökat rådgivningsansvar liknande det som apoteken har i Storbritannien.
– Vi menar att det skulle bli självfinansierande, säger Andreas Rosenlund på Kronan.

[Uppdaterad med kommentar från Sveriges Farmaceuter kl 15:00]

Patienter tar inte sina läkemedel rätt och ibland inte alls. Detta leder till onödiga problem med läkemedelsrelaterad sjuklighet.

Här skulle en utökad rådgivning kunna göra nytta, menar Kronans Apotek i rapporten ”Apoteksmiljarden” som de offentliggjorde idag.

Redan i går söndag gick apotekskedjans vd Lars Birkeland och informationsdirektör Andreas Rosenlund ut i en debattartikel i Göteborgsposten med sitt budskap.

– Vi skulle vilja se att apoteken fick ett utökat uppdrag om rådgivning kring läkemedel. Vi har ett uppdrag idag, men vi skulle vilja se att det fördjupades där vi till exempel även skulle motivera patienterna att ta sina läkemedel, säger Andreas Rosenlund.

I rapporten ”Apoteksmiljarden” gör de ett räkneexempel som visar att om alla cirka 200 000 diabetiker som dessutom tar blodtryckssänkande och blodfettssänkande fick en extra rådgivning på 30 minuter så skulle det kosta 76 miljoner.

Om rådgivningen resulterar i att 100 av dessa undviker en stroke så skulle rådgivningen ha betalat sig själv, om istället 1 500 personer undviker en stroke skulle det innebära en minskad kostnad för samhället på över en miljard, därav namnet på rapporten.

– Vi tror att detta skulle bli mer eller mindre självfinansierande om samhället gjorde den här investeringen, säger Andreas Rosenlund.

Han jämför med Storbritannien där apoteken har två fördjupande rådgivningstjänster finansierade av samhället.

Den ena specialrådgivning för speciella patientgrupper som diabetikerna i exemplet där patienter motiveras att ta sina läkemedel korrekt. Den andra en läkemedelsgenomgång.

En invändning skulle kunna vara att det är vårdens roll att motivera patienterna att ta sina läkemedel och om det inte görs bra idag så bör man sätta in resurserna där istället.

Men Andreas Rosenlund vill inte se det som en konflikt att utöka apoteken ansvar.

– Vi ser inte detta som en motsättning till det läkarna gör. Det här är inte att konkurrera med dem utan en kompletterande och avlastande insats, säger han.

Han pekar på att vården står inför stora förändringar med en stor andel av personalen som kommer att gå i pension vilket kommer att innebära tuffa utmaningar för dem. I det perspektivet menar han att apotekens kompetens kan användas bättre.

– Vi har en unik position där vi är lättillgängliga över hela landet, med bra öppettider och kan därmed nå stora patientgrupper, patienterna har ett högt förtroende för oss och vi har medarbetare som är experter på läkemedel, säger han.

I utspelet uppmanar Kronan regeringen att tillsätta en utredning för att se på hur apotekens uppdrag kan utökas och vilka vinster det skulle kunna ge. Ett uppdrag som berör alla apotek, ändå går Kronan ut ensamma och uppmanar till detta.

– Vi har informerat Apoteksföreningen om att vi skulle göra detta utspel, men inte kommunicerat med de övriga aktörerna på marknaden. Vi valde att gå ut själva, säger Andreas Rosenlund.

På Sveriges Farmaceuter är man positiv till förslaget som lyfter en hjärtefråga hos förbundet om att ta till vara medlemmarnas kompetens.

– Kronans förslag ligget helt i linje med vad vi förespråkar i vår Nollvision. Den farmaceutiska kompetens som finns på landets apotek används i dag alldeles för dåligt. Men ingen aktör vill ta på sig de kostnader ett utökat uppdrag innebär, även om både patienten och samhället skulle vinna på det. Regeringen måste därför ge apoteken uppdraget och incitamenten, säger Thony Björk, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

– Det är bra att även en apoteksaktör nu lyfter frågan. Kanske hade man fått mer kraft i utspelet om alla aktörer och professionsförbundet gjort ett gemensamt utspel. Men låt oss nu hoppas på att regeringen lyssnar, avslutar Thony Björk.

Läs Apotek Kronans rapport “Apoteksmiljarden” här:

Apoteksmiljarden

Mest läst